SEGEDIN- jednodnevni izlet

od 13€

   

 termini:

23. decembar 2017

1 dan autobusom

Na ušću Mureša u Tisu, na jugu Mađarske, nalazi se najsunčaniji grad u Mađarskoj, Segedin. Ovaj stari grad je centar južnog dela Mađarske i glavni grad pokrajine Čongrad  i leži u središtu Panonske nizije. Njegov položaj je vrlo povoljan, jer se nalazi na raskršću drumskih i rečnih puteva. Zauzima obe obale reke Tise.

 PROGRAM PUTOVANJA: V.GRADIŠTE – POŽAREVAC – BEOGRAD – SEGEDIN

 Polazak u 04h iz V.Gradišta sa AS, oko 05h iz Požarevca sa AS i oko 06h sati iz Beograda sa parkinga kod O.T.C. Buvljak  u ulici Jurija Gagarina N. Beograd. Vožnja autoputem sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Nakon obavljenih granicnih formalnosti dolazak u Segedin. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodica: Dom katedrala, Dom trg, mostovi na Tisi,  Muzej Ferenca Mora, Nacionalno Pozorište, Reok Palata, Sinagoga, Szechenyi trg, Dugonic Trg, Grof Palata, Srpska Pravoslavna crkva, Domotor kula, Karas ulica shopping centar grada. Odlazak do shopping centra, Arkad. Slobodno vreme.Polazak za Srbiju u vecernjim satima sa dogovorenog mesta. Očekivani dolazak na mesto polaska oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu I graničnim prelazima).

 (** u slučaju zainteresovanosti većeg dela  grupe moguća poseta marketima Auchan i Metro)

 Cena aranžmana po osobi    iz V.Gradišta/Požarevca 14€

                                                iz Beograda 13€

Način plaćanja: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate, do polaska na put. Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro)

U cenu aranžmana je uračunato: 

–       Vanlinijski prevoz autobusom (tur.klase, audio-video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.tokom putovanja) na relacijama navedenim u programu  

–         razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča 

–          pratilac grupe 

U cenu aranžmana nije uračunato: 

–          Individualni troškovi 

–          Ulaznice za muzeje i druge kult.istorijske spomenike 

–          Međunarodno putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje – osigurana suma je 35000e (agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima Kompanije Dunav osiguranje)

OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE ORGANIZATORA PUTOVANJA: 

  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu
  • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima i putnicima koji ne poseduju pasoš R Srbije da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs , Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Maloletni putnici prilikom samostalnog putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena,izmene programa putovanja ili otkaza putovanja 5 dana pre početka putovanja.

 

Minimum za realizaciju aranžmana je 40 osoba. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja ARRIVA Litas usklađeni sa Yuta Opštim uslovima putovanja