BEČ- novogodišnje čarolije

od 38€

    

 termin:

15/17. decembar 2017

3 dan autobusom

 

PROGRAM PUTOVANJA:

V.GRADIŠTE – POŽAREVAC – BEOGRAD – BEČ – BEOGRAD – POŽAREVAC – V. GRADIŠTE

 

 1. dan (15.12.2017.) VELIKO GRADIŠTE – POŽAREVAC – BEOGRAD…

Polazak autobusa iz Velikog Gradišta sa autobuske stanice u 20:30, iz Požarevca sa autobuske stanice u 21:30, iz Beograda u 22:30 pa parkinga kod Buvljaka. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa pauzama po potrebi.

 1. dan (16.12.2017.) BEČ….

Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Obilazak grada: huderwaserhaus, UN, Ring, Trg marije Terezije, rathaus, Burg teatar, Hofburg, šetnja Graben i Kertner ulicom do Katedrale Svetog Stefana… nakon obilaska grada, slobodno vreme do 13h. U 13h ili prema dogovoru sa vodičem, polazak prema šoping centru SCS. Slobodno vreme za  šoping do 18:00 časova. U 18:00 časova polazak za Srbiju. Dnevno noćna vožnja sa pauzama po potrebi. 

 1. dan (17.12.2017.) …BEOGRAD – POŽAREVAC – VELIKO GRADIŠTE

Dolazak u Beograd, Požarevac i Veliko Gradište u ranim jutarnjim satima.

 

 Cena aranžmana po osobi 38€

Način plaćanja: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro)  ili odloženo – čekovima (bez kamate) do 20.01.2017 god.

 

U cenu aranžmana je uračunato: 

 • Vanlinijski prevoz autobusom od 28 do 55 sedišta (tur.klase, audio-video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.tokom putovanja) na relacijama navedenim u programu
 • Razgledanje grada u pratnji vodiča
 • Organizacija putovanja
 • Vodič/pratilac grupe

 

U cenu aranžmana nije uračunato: 

 • Individualne troškove
 • međunarodno zdravstveno osiguranje kompanije „Dunav osiguranje“ za ceo period boravka  (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €)  2 € (osobe od 19 – 71 god.), 1 € (deca od 6 meseci – 19 god.), 4 € (za starije od 71godine)

 

OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE ORGANIZATORA PUTOVANJA: 

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima i putnicima koji ne poseduju pasoš R Srbije da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs , Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Maloletni putnici prilikom samostalnog putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena,izmene programa putovanja ili otkaza putovanja 5 dana pre početka putovanja.

 

Minimum za realizaciju aranžmana je 45 osoba. 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja ARRIVA Litas usklađeni sa Yuta Opštim uslovima putovanja

 

Cenovnik br 1 od 13.11.2017.