GRAC

37€

  

termini:

24-26. novembar 2017 

15-17. decembar 2017

3 dana autobusom

 

Grac, drugi po veličini grad u Austriji, evropski grad kulture smešten je na reci Muri i smatra se centrom Štajerske. Njegov Stari grad, jedan je od najbolje očuvanih u Evropi  i od 1999. godine u potpunosti je pod zaštitom Uneska. Idealan je grad za kupovinu, a među brojnim tržnim centrima su West i Seiersberg. Seiersberg je mnogo veći i ima raznovrsniju i bogatiju ponudu. Centar West takođe privlači mnogo kupaca ponajviše zbog tržnog centra IKEA.

 

PROGRAM PUTOVANJA: V.GRADIŠTE – POŽAREVAC – BEOGRAD – GRAC

Polazak autobusa u 20:00h iz Velikog Gradšista sa AS, iz Požarevca u 20:30h, iz Beograda sa parkinga kod O.T.C. Buvljak  u ulici Jurija Gagarina N. Beograd u 22:00h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Grac u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada: Zgrada Opere, Fontana posvećena štajerskom princu, koja predstavlja četiri reke: Muru, Dravu, Ens i San, zatim staro gradsko jezgro koje se nalazi pod zaštitom Unesa, Landhaus – renesansna palata pokrajinskog parlamenta, trg Hauptplatz sa Gradskom većnicom, zgrada Luegg, Strehly poslasticarnica otvorena davne 1596. godine, Rimokatolička crkva, mauzolej Ferdinanda II. Jedno od najposećenijih spomenika je staro gradsko utvrđenje koje se nalazi na brdu Schlossberg, koje predstavlja zaštitni znak grada. Odlazak do reke Mure, do “Ostrva na Muri” napravljenog povodom proglašenja Graca za prestonicu evropske kulture 2003 godine, a zatim do Kunsthausa – Muzeja modern umetnosti u obliku srca, a nalazi se na obali Mure. Nakon obilaska grada, individualni odlazak gradskim prevozom do tržnog centra Seiseberg ili ostanak u centru grada. Slobodno vreme za šoping. U 18:00 časova polazak za Srbiju iz centra, odnosno u 18:15 iz tržnog centra Seiseberg. Noćna vožnja sa više pauza po potrebi. Očekivani dolazak na mesto polaska oko 05:00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

 Cena aranžmana po osobi :  37€

 

Način plaćanja: U dve mesečne rate, gotovinski, platnim karticama (visa,dina,master,maestro) ili čekovima građana bez kamate.

U cenu aranžmana je uračunato:

–      Vanlinijski prevoz autobusom (tur.klase, audio-video opremljenosti,prosečne udobnosti,bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.tokom putovanja) na relacijama navedenim u programu 

–          razgledanje grada

–          Licencirani pratilac grupe,,ARRIVA LITAS’’

U cenu nije uračunato:

–          Individualni troškovi

–          Ulaznice za muzeje i druge kult.istorijske spomenike

–          Karta za uspinjaču do brda Šlosberg (2,1€) odnosno lift (1,2€)

–          Karta za gradski prevoz do tržnog centra (oko 2€)

–         Međunarodno putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje – osigurana suma je 35000e (osobe od 18-69 god = 2eura; deca do 18god = 1eur; za starije od 70 god.=4eura) (agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima Kompanije Dunav osiguranje)

NAPOMENE:

* Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

* Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska),a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 9h. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef,parking,mini-bar,tv,klima-uređaj..)

* Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima i putnicima koji ne poseduju pasoš R Srbije da se o uslovima ulaska u tranzitne i odredišne zemlje (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs , Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Maloletni putnici prilikom samostalnog putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

* U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja 5 dana pre početka putovanja.

* ZA PUTOVANJE VAM JE NEOPHODAN BIOMETRIJSKI “CRVENI” PASOŠ. Putnici koji nisu državljani R. Srbije su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju!

 

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas usklađeni sa YUTA Opštim uslovima putovanja