Ohrid

72 €

  

 

OHRID

3 dana (1 noćenje ) – autobusom

Termin putovanja: 15-17.09.2017.

 

Grad Ohrid nalazi se na severnoj strani Ohridskog jezera, na nadmorskoj visini od preko 700 metara. U 9. veku Ohrid je ušao u sastav rimskog carstva, da bi u 10. veku postao prestonica bugarske patrijaršije i politički i kulturni centar Bugarske.
Prelepo Ohridsko jezero okruženo je visokim planinama i mnogobrojnim spomenicima kulture, i već dugo je ponos makedonskog turizma. Svakim danom, Ohrid se sve više nameće kao turistički centar Makedonije. Sa legendom da Ohrid ima 365 manastira i crkava koliko ima dana u godini, s pravom nosi epitet “Balkanski Jerusalim”. Ohrid se širi i već ima više od 50.000 stanovnika, a polako se razvija u moderan turistički centar. Brojni hoteli smešteni su uz samu obalu Ohridskog jezera i iz njihovih apartmana i soba pruža se predivan pogled na prirodu.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan              BEOGRAD/VELIKO GRADIŠTE/POŽAREVAC – OHRID

Polazak autobusa iz Beograda, sa parkinga kod Buvljaka u 21:30h, iz Velikog Gradišta sa AS u 22:00h i iz Požarevca sa AS u 23:00h. Putovanje preko Niša, Leskovca i Vranja, sa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan              SVETI NAUM – OHRID

Dolazak u manastir Sv.Naum u jutarnjim satima. Obilazak manastirskog kompleksa u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme za odmor kod izvorišta Crnog Drima na južnoj obali Ohridskog jezera. Nastavak putovanja za Ohrid.Odlazak do turističkog kompleksa Biljanini izvori. Ručak.  Dolazak u hotel u popodnevnim satima.Smeštak u hotel. Slobodno vreme za odmor, šoping, šetnju pored jezera i individualni obilazak grada. Noćenje

3.dan              OHRID – SKOPLJE – POŽAREVAC/VELIKO GRADIŠTE/BEOGRAD

Doručak. Napuštanje soba do 09.30h. Obilazak Ohrida u pratnji lokalnog vodiča. Polazak za Srbiju oko 14h. Putovanje sa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Požarevac, V.Gradište, Beograd na mesto polaska oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Cena aranžmana po osobi: 72 €

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje: u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate , do polaska na put. Ostatak duga biće preračunat po prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja.

Način plaćanja: U jednakim mesečnim ratama svakog 20-og u mesecu zaključno sa 10.11.2017. gotovinski, platnim karticama (visa,dina,master,maestro) ili čekovima građana bez kamate.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (tur.klase, audio-video opremljenosti,prosečne udobnosti,bez obuhvaćenih usluga pića,hrane i dr.tokom putovanja) na relacijama navedenim u programu
 • 1 x noć/doručak u hotelu sa 4*** u Ohridu .Smeštaj u sobama 1/2 ,1/3 .
 • Ručak na Biljaninim izvorima u Ohridu
 • Lokalni vodiči za obilazak Ohrida i man.Sv.Naum
 • Pratilac grupe ,,Arriva Litas’’

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

•    Međunarodno zdravstveno osiguranje kompanije „Dunav osiguranje“ za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €)  3€ (osobe od 18 – 69 god.), 1,5  € (deca do 18 god.), 6 € (za starije od 70 godine)
•    Ulaznice za muzeje, kulturno istorijske spomenike i sl.
•    Doplata za 1/1 sobu (radi se na upit): 25€

 

NAPOMENA:

 • Doplata za 1/1 sobu : 25 eur
 • Program je rađen na bazi min 45 plativih osoba
 • ROK ZA PRIJAVU: 05.09.2017.

Opis i lokacija smeštajnih kapaciteta:

Hotel ,,MILLENIUM PALACE” 4*** se nalazi u samom centru grada, na šetnoj stazi pored jezera. Hotel u svom sastavu ima restoran, bar, sopstveni parking i .Svaka soba poseduje kabolvsku TV i brzi bežični internet. Sve sobe su sa kupatilom. Struktura soba je 1/2 i 1/3.

NAPOMENA: Organizator je u obavezi da definitivan naziv hotela objavi min.5 dana pre početka putovanja

OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE ORGANIZATORA PUTOVANJA:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska),a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 9h. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnoh objekata. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef,parking,mini-bar,tv,klima-uređaj..)
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika, u zavisnosti od minimuma , a uslučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni gde organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima i putnicima koji ne poseduju pasoš R Srbije da se o uslovima ulaska u tranzitne i odredišne zemlje (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs , Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Maloletni putnici prilikom samostalnog putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena,izmene programa putovanja ili otkaza putovanja 5 dana pre početka putovanja.

Važe opšti uslovi putovanja TA ,,Arriva Litas’’ doo – POŽAREVAC , usklađeni sa Yuta OUP