PEČUJ jednodnevni izlet

21€

 

Grad bogate istorije, kulture, umetnosti, vina, keramike

 termin:

09. decembar 2017

1 dan autobusom

 

Pečuj je jedan od najlepših i najvećih gradova u Mađarskoj. Nalazi se na jugozapadu Mađarske i sedište je Baranjske županije. Brojni su spomenici iz duge i burne istorije duge nekoliko hiljada godina, od praistorije do savremenog doba. Smenjivali su se i ovde ostajali Kelti, Rimljani, Avari, Sloveni, Mađari, Turci, Nemci, Jevreji… Gradsko jezgro Pečuj je prava riznica starina i to je samo jedna od znamenitosti. Najvrednije i najpoznatije su praistorijske i rimske nekropole, džamija, katedrala, kula nekadašnje biskupske tvrđave, biskupska palata, Nacionalno pozorište, najviša zgrada u Mađarskojsrpska pravoslavna kapela, franjevačka crkva, sinagoga, Pečujski univerzitet … 

Ono što nije u «muzeju» pod otvorenim nebom čuva se i izlaže u brojnim i bogatim muzejima. Za mnoge Pečuj je najpoznatiji po Žolnai porcelanu i keramici. Vino se ovde proizvodi skoro 2000 godina, a najpoznatiji prehrambeni proizvod je pečujsko pivo jake gorčine.

 

PROGRAM PUTOVANJA: V.GRADIŠTE – POŽAREVAC – BEOGRAD – PEČUJ

Polazak autobusa u 03:30h iz Velikog Gradšista sa AS, iz Požarevca u 04:15h, iz Beograda sa parkinga preko puta Buvlje pijace (Novi Beograd – ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe) u 05:30 časova. Putovanje preko Sombora i graničnog prelaza Bački Breg do Pečuja. Nakon dolaska u grad obilazak grada pešice: Sečenji trg, džamija, Katedrala, Županijska i Gradska kuća, Nacionalno pozorište… Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili poseta tržnom centru „Arkad“. Polazak iz Pečuja oko 18:00 časova. Vožnja preko graničnog prelaza Bački Breg i Sombora. Povratak u Beograd/Požarevac/V. Gradište  u kasnim večernjim/noćnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

 

Cena aranžmana po osobi:  21€

 

Način plaćanja: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe General banke na dan uplate, do polaska na put. Ostatak duga se preračunava po prodajnom kursu Societe Genaral banke na dan putovanja. Postoji mogućnost plaćanja platnim karticama (visa, dina, master, maestro)  ili odloženo – čekovima (bez kamate) na tri rate.

 

U cenu aranžmana je uračunato:

–          Vanlinijski prevoz autobusom (tur.klase, audio-video opremljenosti,prosečne udobnosti,bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.tokom putovanja) na relacijama navedenim u programu 

–          razgledanje grada

–          Licencirani vodič / pratilac grupe,,ARRIVA LITAS’’

 

U cenu nije uračunato:

–          Individualni troškovi

–          Ulaznice za muzeje i druge kult.istorijske spomenike

–          Međunarodno putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje – osigurana suma je 35000e  (osobe od 18-69 god = 1€; deca do 18god = 0,5€; za starije od 70 god.=2€) (agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima Kompanije Dunav osiguranje)

NAPOMENE:

  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu
  • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima i putnicima koji ne poseduju pasoš R Srbije da se o uslovima ulaska u tranzitne i odredišne zemlje (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs , Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Maloletni putnici prilikom samostalnog putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja 5 dana pre početka putovanja.
  • ZA PUTOVANJE VAM JE NEOPHODAN BIOMETRIJSKI “CRVENI” PASOŠ. Putnici koji nisu državljani R. Srbije su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju!

 

 

 Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. Arriva Litas usklađeni sa YUTA Opštim uslovima putovanja