BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU

BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU

Cena već od 115€ po osobi

BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU

DATUMI REALIZACIJE   21.-24.12.2023.

Beč je jedna od najstarijih metropola u srcu Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja. Jedno je od najomiljenijih evropskih odredišta turista iz čitavog sveta pa se sa pravom može reći za Beč da je pravi poliglota. Sa svojim arhitektonskim i kulturnim nasleđem, svojim šarmom i raskoši, može stati rame uz rame sa Parizom i Rimom. Beč nosi i epitet muzičke prestonice sveta u kojoj su živeli i stvarali kompozitori – Mocart i Betoven, kao i epitet jednog od najznačajnijih kulturnih centara starog kontinenta.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

 1. dan (21.12.2023.) POŽAREVAC

Polazak autobusa iz iz Požarevca sa autobuske stanice u 21:00. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa pauzama po potrebi.

 1. dan (22.12.2023.) BEČ….

Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Obilazak grada: Huderwaserhaus, UN, Ring, Trg marije Terezije, rathaus, Burg teatar, Hofburg, šetnja Graben i Kertner ulicom do Katedrale Svetog Stefana… Nakon obilaska grada, slobodno vreme do 13h. U 13h ili prema dogovoru sa vodilčem, polazak prema šoping centru SCS. Slobodno vreme za  šoping do 18:00 časova. U 18:00 časova polazak u hotel. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. dan (23.12.2023.) BEČ

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Odlazak do dvorca Šenbrun. Mogućnost fakultativnog obilaska dvorca – letnje rezidencije Habrzburgovaca ili slobodno vreme za šetnju kroz vrtove dvorca. Odlazak u centar grada. Slobodno vreme za šetnju do popodnevnih sati. Polazak za Požarevac u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Mađarsku sa pauzama po potrebi.

4.dan (24.12.2023) POŽAREVAC

Dolazak u Požarevac u ranim jutarnjim satima

Cena aranžmana po osobi :  120 €- iz Požarevca

115€ -iz Beograda

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Smeštaj u hotelu Piramida 4* u Beču, u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama (standardno opremljene u skladu sa lokalnom kategorizacijom – usluga na bazi 1 noćenja sa doručkom
 • Obilazak Beča u pratnji lokalnog vodiča
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
 • Troškovi organizacije

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Fakulativne izlete
 • Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje. Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • – Dvorac Šenbrun 35 € Imperial tour, 10€ vrt

 

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 osoba

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu – 40€
 • U pratnji dve odrasle osobe, dete do 10 godina ima popust 20%

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u evrima po osobi, plativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak u ratama do 20.02.2024. god.:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 20.02.2024. god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. “ARRIVA LITAS”d.o.o Požarevac usklađeni sa YUTA Opštim uslovima putovanja

Licenca OTP 71/2021, kategorija licence A

Individualni cenovnik broj 1 od 15.09.2023,

Hotel PYRAMIDE 4* Beč

Nalazi se u Vosendorfu, južni deo Beča. Hotel je na liniji prevoza Badner Bahn. Nalazi se preko puta najvećeg tržnog centra u Beču – SCS. Hotel ima aperitiv bar, restoran, parking. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Sobe imaju TWC, TV, mini bar, telefono… Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 1. dan (21.12.2023.) POŽAREVAC

Polazak autobusa iz iz Požarevca sa autobuske stanice u 21:00. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa pauzama po potrebi.

 1. dan (22.12.2023.) BEČ….

Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Obilazak grada: Huderwaserhaus, UN, Ring, Trg marije Terezije, Rathaus, Burg teatar, Hofburg, šetnja Graben i Kertner ulicom do Katedrale Svetog Stefana… Nakon obilaska grada, slobodno vreme do 13h. U 13h ili prema dogovoru sa vodilčem, polazak prema šoping centru SCS. Slobodno vreme za  šoping do 18:00 časova. U 18:00 časova polazak u hotel. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. dan (23.12.2023.) BEČ

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Odlazak do dvorca Šenbrun. Mogućnost fakultativnog obilaska dvorca – letnje rezidencije Habrzburgovaca ili slobodno vreme za šetnju kroz vrtove dvorca. Odlazak u centar grada. Slobodno vreme za šetnju do popodnevnih sati. Polazak za Požarevac u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Mađarsku sa pauzama po potrebi.

4.dan (24.12.2023) POŽAREVAC

Dolazak u Požarevac u ranim jutarnjim satima

NAPOMENE

 1. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 2. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 3. Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 4. Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 5. Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 6. Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 7. Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 8. Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 9. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 10. Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 11. Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 12. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 13. Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 14. Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz izvrši minibusom, da pripoji grupu drugom organizatorz putovanja koji ima isti ili sličan program ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 1. Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 2. Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 3. Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 4. Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na glavnim saobraćajnicama. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 5. Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 6. Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 7. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 8. Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 9. U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 10. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

 

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u evrima po osobi, plativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak u ratama do 20.02.2024. god.:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 20.02.2024. god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Slični/preporučeni aranžmani