DVORCI BANATA

DVORCI BANATA

Cena već od 1.590,00 po osobi

DVORCI BANATA

DATUMI REALIZACIJE             06.11.2021.

Jedan je od najznačajnijih manastira u jugoistočnom Banatu, nastao najverovatnije u XV veku, mada ga po lokalnoj legendi osniva 1225. godine Arsenije Bogdanović Hilandarac koga je lično Sv. Sava postavio za igumana manastira. Druga verzija ima najviše verovatnoće, naime po njoj je manastir Mesić osnovao Jovan Branković, poslednji iz loze Brankovića, krajem XV veka. Prvi pisani dokumenat koji pominje manastir Mesić je katastig Pećke patrijaršije iz 1660. i 1666. godine.
Vršac je gradsko naselje u Južnobanatskom okrugu i jedan je od najstarijih banatskih gradova. Nalazi se na jugoistočnom rubu Panonske nizije, u podnožju Vršačkih planina. Dvorac Damaskin je dvorac porodice Dunđerski u selu Hajdučica i jedan je od retkih srećnika u vojvođanskih dvoraca koji su očuvani. Još jedan od velelepnih prikaza bogatstva i raskoši poznate porodice, pripadao je Olgi Dunđerski i nije toliko poznat kao ostala imanja porodice u Vojvodini. Dvorac Kapetanovo smešten je u Vojvodini, blizu mesta Stari Lec. Za njegovo postojanje zaslužan je nekadašnji župan Botka Bela koji ga je sagradio početkom dvadesetog veka, davne 1904. godine. Bio je u vlasništvu nekoliko uglednih ljudi, a jedan od njih, po kome je i dobio ime, bio je Milan Kapetanov. Dvorac Jagodić je sagrađen na ivici šume, 1835. godine za Petra Jagodića. Od izgradnje pa sve do Drugog svetskog rata ostao je u posedu porodice Jagodić.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC – BEOGRAD –MESIĆ – VRŠAC – DAMASKIN – KAPETANOVO – JAGODIĆ – BEOGRAD – POŽAREVAC

Polazak iz Požarevca u 07h sa dolaznog perona AS,iz Beograda u 08:15h sa dogovorenog mesta. Putovanje preko Pančeva prema Vršcu. Poseta Manastiru Mesić. Nakon obilaska manstira, kraća vožnja do centra Vršca. Razgledanje grada u pratnji vodiča: Vladičanski dvor, Saboran crkva, gradska kuća, gradski trg. Slobodno vreme za individualnu šetnju, uz mogućnost organizovanja fakultativnog ručka u restoranu vinarije Vinik. U dogovore vreme nastavak putovanja do dvorca Damaskin. Obilazak dvorca i kraće slobodno vreme. Kraća vožnja do dvorca Kapetanovo. Obilazak dvorca i slobodno vreme. Nastavak vožnje do dvorca Jagodić. Obilazak dvorca i slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak prema Beogradu i Požarevcu. Dolazak u Beograd i Požarevac u kasnim večernjim satima.

 

 CENA ARANŽMANA: 1.590,00 DINARA  PO OSOBI

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu putovanja
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

 CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ulaznice za dvorce (500,00 din za sva tri dvorca) i druge kulturno-istorijske spomenike
 • Ručak u restoranu Vinarije Vinik – (predjelo, roštilj, dezert, vino – 1200,00 din po osobi (prijava u agenciji)
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom

 

Program je rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC, Licenca 71/2021, Kategorija A od 16.08.2021.

Moše Pijade 9, 12000 Požarevac

MB: 07163851

 

Program broj 1 od 27.09.2021.

Polazak iz Požarevca u 07h sa dolaznog perona AS,iz Beograda u 08:15h sa dogovorenog mesta. Putovanje preko Pančeva prema Vršcu. Poseta Manastiru Mesić. Nakon obilaska manstira, kraća vožnja do centra Vršca. Razgledanje grada u pratnji vodiča: Vladičanski dvor, Saboran crkva, gradska kuća, gradski trg. Slobodno vreme za individualnu šetnju, uz mogućnost organizovanja fakultativnog ručka u restoranu vinarije Vinik. U dogovore vreme nastavak putovanja do dvorca Damaskin. Obilazak dvorca i kraće slobodno vreme. Kraća vožnja do dvorca Kapetanovo. Obilazak dvorca i slobodno vreme. Nastavak vožnje do dvorca Jagodić. Obilazak dvorca i slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak prema Beogradu i Požarevcu. Dolazak u Beograd i Požarevac u kasnim večernjim satima.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka posle 14h, a napušta se poslednjeg dana boravka do 09h po lokalnom vremenu.
 • Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici turizamarriva.rs .
 • Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta. Slike koje se nalaze u katalogu i na sajtu su primer smeštajnog objekta. Smeštaj ne mora biti identičan kao na slici ali je u istoj kategorizaciji kao prikazani.
 • Svaka soba ima tuš/WC. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzije i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa ili fotelja na razvlačenje i manjih je dimenzija od standardnog ležaja. Hotel ima restoran, usluga je uglavnom kontinentalni švedski sto (ukoliko to nije drugačije navedeno).
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, TV, klima uređaj…).
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao, vašeg uređaja i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 5 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

Slični/preporučeni aranžmani