EDESA – PARALIA – SOLUN

EDESA – PARALIA – SOLUN

Cena već od 95€ po osobi

EDESA – PARALIA – SOLUN

DATUM REALIZACIJE   21.05-26.05.2022.

 

Edessa bi u prevodu značila „Kula na vodi“, a slovenski naziv je Voden, opet izveden od reči voda. Edesa je verovatno jedini grad na svetu gde su vodopadi vrlo blizu centru. Ima ih sedam, a glavna atrakcija je najveći Karanos, visok 70 metara. Svake sekunde, u zavisnosti od godišnjeg doba, tu se u ambis surva pet do 10 kubnih metra vode. Međutim, Edesa nije uvek izgledala kao danas. Krajem 14. veka, tu oblast pogodio je razorni zemljotres. Reka Edesa sa sedam pritoka, koja se slivala u obližnje jezero Agra, izašla je iz korita i promenila tok. Voda se prosula kroz grad, oformivši na kraju Karanos, nazvan u čast prvog makedonskog kralja. Karanos je, po grčkoj traciji, bio potomak Herkula i kada je pobedio kralja Midu, postao je prvi kralj drevne Makedonije. Kralj Mida, kome je Dionis ispunio želju da sve što dodirne pretvori u zlato, vezuje se za Edesu i zbog ružinih vrtova. Naime, arheolozi su ovde pronašli ostatke kružnih bašta.

Solun, kao jedan od najstarijih gradova Evrope koji se nalazi u Grčkoj, cele godine je spreman za turiste i za one koji vole odmor, savršen provod, dobru hranu i za sve one koji uživaju dok obilaze znamenitosti kroz koja dobijaju kompletnu ponudu.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC –EDESSA – PARALIA – SOLUN -PARALIA – POŽAREVAC

 

1.dan 21.05.2022. Požarevac

Polazak autobusa iz Požarevca sa AS u 20.00h. Putovanje u pravcu Niša, Vranja, Preševa, Tabanovca, Evzonija sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2.dan 22.05.2022. Edessa-Paralia

Dolazak u Edessu u jutarnjim časovima.U Edessi možete obići i tradicionalno naselje Varosi, sa slikovitim tradicionalnim kućama iz 14.veka i, naravno, kaldrmisanim ulicama. Zatim, otvoreni Muzej na vodi (ulaz 2€), Muzej ekumenskog patrijarha Bartolomeja, Jensku Džamiju,Stari gradski sat, staru vizantijsku crkvu.  Park u kojem se vodopadi nalaze je jedan od lepših u Grčkoj: pun hlada, lepih staza, zelenila i vode. U parku u debelom hladu nalaze se kafeterije i restorani koji su odlični za predah uz piće. Slobodno vreme za razgledanje i upoznavanje mesta. Nastavak putovanja prema Paraliji. Smeštaj u apartmane. Slobodno vreme. Noćenje

3.dan 23.05.2022. Paralija

Slobodan dan. Noćenje.

4.dan 24.05.2022. Paralija- Zejtinlik -Solun-Paralija

Slobodno prepodne. U dogovoreno vreme polazak za Solun. Odlazak na srpsko vojničko groblje Zejtinlik.  Nastavak putovanja prema Solunu. Panoramski obilazak grada: Panoramsko razgledanje grada: crkva Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk, Rotonda, Bela kula…. Nakon razgledanja, slobodno vreme u centru grada. Povratak u Paraliju. Noćenje.

5.dan 25.05.2022. Paralija

Slobodan dan. Noćenje.

6.dan 26.05.2022.g. Paralija– Požarevac

Napuštanje apartmana do 09.00h. Putovanje preko Makedonije sa kraćim pauzama radi graničnih formalnosti I odmora. Dolazak u Požarevac u večernjim satima.

CENA ARANŽMANA 95€ PO OSOBI

Deca do 7 godina-50%

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • 4 noćenja -Smeštaj u apartmanima TA Arriva Litas (1/2, 1/3, 1/4 I 1/5 app) u Paraliji
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje. Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav osiguranje.
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u dinarima po osobi.

Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska

Čekovima, bez uvećanja u ratama do 15.07.2022. god.:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 15.07.2022. god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,

Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.

Moše Pijade 9, 12000 Požarevac

MB: 07163851

 

Program broj 1 od 01.03.2022.

OPISI HOTELA:

Smeštaj u apartmanima TA Arriva Litas (1/2, 1/3, 1/4 I 1/5 app) u Paraliji

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC –EDESSA – PARALIA – SOLUN -PARALIA – POŽAREVAC

 

1.dan 21.05.2022. Požarevac

Polazak autobusa iz Požarevca sa AS u 20.00h. Putovanje u pravcu Niša, Vranja, Preševa, Tabanovca, Evzonija sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2.dan 22.05.2022. Edessa-Paralia

Dolazak u Edessu u jutarnjim časovima.U Edessi možete obići i tradicionalno naselje Varosi, sa slikovitim tradicionalnim kućama iz 14.veka i, naravno, kaldrmisanim ulicama. Zatim, otvoreni Muzej na vodi (ulaz 2€), Muzej ekumenskog patrijarha Bartolomeja, Jensku Džamiju,Stari gradski sat, staru vizantijsku crkvu.  Park u kojem se vodopadi nalaze je jedan od lepših u Grčkoj: pun hlada, lepih staza, zelenila i vode. U parku u debelom hladu nalaze se kafeterije i restorani koji su odlični za predah uz piće. Slobodno vreme za razgledanje i upoznavanje mesta. Nastavak putovanja prema Paraliji. Smeštaj u apartmane. Slobodno vreme. Noćenje

3.dan 23.05.2022. Paralija

Slobodan dan. Noćenje.

4.dan 24.05.2022. Paralija- Zejtinlik -Solun-Paralija

Slobodno prepodne. U dogovoreno vreme polazak za Solun. Odlazak na srpsko vojničko groblje Zejtinlik.  Nastavak putovanja prema Solunu. Panoramski obilazak grada: Panoramsko razgledanje grada: crkva Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk, Rotonda, Bela kula…. Nakon razgledanja, slobodno vreme u centru grada. Povratak u Paraliju. Noćenje.

5.dan 25.05.2022. Paralija

Slobodan dan. Noćenje.

6.dan 26.05.2022.g. Paralija– Požarevac

Napuštanje apartmana do 09.00h. Putovanje preko Makedonije sa kraćim pauzama radi graničnih formalnosti I odmora. Dolazak u Požarevac u večernjim satima.

 VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 • Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u dinarima po osobi.

Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska

Čekovima, bez uvećanja u ratama do 15.07.2022. god.:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 15.07.2022. god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

 

Slični/preporučeni aranžmani

 • Приватно: LJUBLJANA – KOPER – PORTOROŽ- PIRAN- BOHINJ – BLED

  Detaljnije
 • Приватно: ATINA – SOLUN

  Detaljnije
 • BANJA LUKA – IZLET

  Detaljnije
 • Приватно: KRUŠEVAC

  Detaljnije
 • Приватно: PIROT – IZLET

  Detaljnije
 • SUBOTICA – PALIĆ – VINARIJA ZVONKO BOGDAN

  Detaljnije