FRUŠKOGORSKI MANASTIRI

FRUŠKOGORSKI MANASTIRI

Cena već od 2.700 RSD po osobi

FRUŠKOGORSKI MANASTIRI

DATUMI REALIZACIJE          09.10.2021.
Fruška gora je najveća planina u pokrajini Vojvodini nedaleko od Novog Sada, a od 1960. godine takođe je i jedan od pet nacionalnih parkova Srbije. Fruška gora je idealno mjesto za one koji vole istraživati prirodu i uživati u svežem planinskom vazduhu jer sadrži brojne planinarske staze. Posebnu vrednost predstavljaju fruškogorski manastiri, kojih ima ukupno 16. Najpoznatiji manastiri a ujedno i one koje obilazimo su: manastir Krušedol, zadužbina Brankovića, poslednjih despota u Sremu. Hram posvećen Blagovestima Presvete Bogorodice. Zbog bogate istorijske riznice, čuvenog ikonostasa i mnogih relikvija manastir privlači pažnju i kao mauzolej jer pored moštiju svetih Brankovića, tu počivaju i mošti patrijarha Arsenija III Čarnojevića, kralja Milana Obrenovića i mnogih drugih. Grgeteg, ženski manastir, smešten povrh istoimenog mesta. Legenda kaže da je manastir sa crkvom Svetog Nikole osnovao Zmaj Ognjeni Vuk za svog slepog oca još u XV veku. Hopovo, veruje se da ga je osnovao Đurađ Branković početkom XVI veka sa crkvom posvećenom Svetom Nikoli i da je to bila njegova prva zadužbina. Manastir je bio i prosvetni centar tokom više godina. Dositej Obradović se ovde zamonašio i boravio oko tri godine. Petrovaradinska Tvrđava se nalazi u Novom Sadu, u mestu Petrovaradin, na obroncima Fruške gore…

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC – BEOGRAD – KRUŠEDOL – GRGETEG –  HOPOVO – SREMSKI KARLOVCI – PETROVARADIN – NOVI SAD – BEOGRAD – POŽAREVAC

Polazak autobusa iz Požarevca u 07:00h sa autobuske stanice. Polazak iz Beograda u 08:00 h sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd – Niš br.4). Putovanje prema Fruškoj Gori. Dolazak na Frušku Goru i obilazak manastira Krušedol, Grgeteg i Hopovo. Nakon obilaska manastira vožnja do Sremskih Karlovca. Obilazak. Ručak u restoranu „Sremski kutak“. Slobodno vreme.. U dogovoreno vreme kraća vožnja do centra Novog Sada. Šetnja užim centrom grada u pratnji vodiča i razgledanje: Srpsko narodno pozorište, Crkva Imena Marijinog, Gradska kuća, Vladičanski dvor, spomenik Jovi Jovanoviću Zmaju, Dunavski park.. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme skup grupe i polazak za Beograd/Požarevac. Dolazak na mesto polaska u večernjim satima.

 

CENA ARANŽMANA  –  2.700,00 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu putovanja
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
 • Ručak u restoranu „Sremski kutak“ u Sremskim Karlovcima Meni:gulaš sa testeninom,salata,hleb,štrudla,kafa,sok

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

 

Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,
Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.
Moše Pijade 9, 12000 Požarevac
MB: 07163851

Program broj 2 od 23.08.2021.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC – BEOGRAD – KRUŠEDOL – GRGETEG –  HOPOVO – SREMSKI KARLOVCI – PETROVARADIN – NOVI SAD – BEOGRAD – POŽAREVAC

Polazak autobusa iz Požarevca u 07:00h sa autobuske stanice. Polazak iz Beograda u 08:00 h sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd – Niš br.4). Putovanje prema Fruškoj Gori. Dolazak na Frušku Goru i obilazak manastira Krušedol, Grgeteg i Hopovo. Nakon obilaska manastira vožnja do Sremskih Karlovca. Obilazak. Ručak u restoranu „Sremski kutak“. Slobodno vreme.. U dogovoreno vreme kraća vožnja do centra Novog Sada. Šetnja užim centrom grada u pratnji vodiča i razgledanje: Srpsko narodno pozorište, Crkva Imena Marijinog, Gradska kuća, Vladičanski dvor, spomenik Jovi Jovanoviću Zmaju, Dunavski park.. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme skup grupe i polazak za Beograd/Požarevac. Dolazak na mesto polaska u večernjim satima.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA (Plaćanje karticom je moguće samo u poslovnici u Beogradu).

Slični/preporučeni aranžmani