ISTANBUL

ISTANBUL

Cena već od 169€ po osobi

ISTANBUL

DATUM REALIZACIJE: 07-12. novembar 2023

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC -ISTANBUL

07.novembar 2023.Beograd-Požarevac:

Polazak grupe iz Beograda u 16h, iz Požarevca 17,00. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.

 08.novembar 2023. BUGARSKA-ISTANBUL

Planirani dolazak u Istanbul je u popodnevnim časovima po lokalnom vremenu.Smeštaj u hotel. Odlazak do Kapali čaršije-najveće tržnice u Evropi, Džamije Sulejmanije, prodavnice kože. Slobodno vreme.Noćenje.

09.novembar 2023.ISTANBUL

Doručak.  Razgledanje grada : Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Kapali čaršija, TopKapi palata (vrt)-u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u hotel.Noćenje

10.novembar 2023.ISTANBUL

Doručak. Slobodan dan ili fakultativno krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji:dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Obilazak živopisnog kvarta Balat. Uveče, fakultativni večernji odlazak na orijentalno ili tursko veče. Noćenje.

11.novembar 2023. ISTANBUL-BUGARSKA

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme,ili-fakultativni izlet  „Azijski deo Istanbula“ . Odlazak do vidikovca na  Čamlidzi, kraće zadržavanje kod Devojačke kule radi slikanja, odlazak do Kadikoya. Slobodno vreme u čaršiji..  Polazak za Srbiju u popodnevnim casovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

 12.novembar 2023. POŽAREVAC/Beograd

Planirani dolazak uPožarevac u podnevnim časovima

CENA ARANŽMANA 169€ PO OSOBI

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-prevoz visokopodnim autobusom turističke klase

-3 noćenja sa doručkom u hotelu Yuksel 3*   Laleli

-sve obilaske prema programu putovanja

-usluge pratioca grupe

-troškovi organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Individualne troškove

Fakultativne izlete

Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje. Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav osiguranje.

Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA (MINIMUM ZA REALIZACIJU 40 PLATIVIH PUTNIKA)

-Izlet na Bosfor-krstarenje Bosforskim moreuzom u pratnji lokalnog vodiča   25 €

-Tursko veče u nacionalnom restoranu „Gar“- večera uz piće i program            35 €

-Izlet „Azijski deo Istanbula“                                                                                       25€

– Dolmabahče palata                                                                                                      25€

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,

Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.

Moše Pijade 9, 12000 Požarevac

MB: 07163851

 

Program broj 1 od 12.07.2023.

Hotel  3*, smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama. Hotel je smešten u Laleliju, na 5 min hoda od Kapali čaršije.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC -ISTANBUL

07.novembar 2023.Beograd-Požarevac:

Polazak grupe iz Beograda u 16h, iz Požarevca 17,00. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.

 08.novembar 2023. BUGARSKA-ISTANBUL

Planirani dolazak u Istanbul je u popodnevnim časovima po lokalnom vremenu.Smeštaj u hotel. Odlazak do Kapali čaršije-najveće tržnice u Evropi, Džamije Sulejmanije, prodavnice kože. Slobodno vreme.Noćenje.

09.novembar 2023.ISTANBUL

Doručak.  Razgledanje grada : Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Kapali čaršija, TopKapi palata (vrt)-u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u hotel.Noćenje

10.novembar 2023.ISTANBUL

Doručak. Slobodan dan ili fakultativno krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji:dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Obilazak živopisnog kvarta Balat. Uveče, fakultativni večernji odlazak na orijentalno ili tursko veče. Noćenje.

11.novembar 2023. ISTANBUL-BUGARSKA

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme,ili-fakultativni izlet  „Azijski deo Istanbula“ . Odlazak do vidikovca na  Čamlidzi, kraće zadržavanje kod Devojačke kule radi slikanja, odlazak do Kadikoya. Slobodno vreme u čaršiji..  Polazak za Srbiju u popodnevnim casovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

 12.novembar 2023. POŽAREVAC/Beograd

Planirani dolazak uPožarevac u podnevnim časovima

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA (MINIMUM ZA REALIZACIJU 30 PLATIVIH PUTNIKA)

-obilazak grada: Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Kapali čaršija, TopKapi palata (vrt)-10€

-Izlet na Bosfor-krstarenje Bosforskim moreuzom u pratnji lokalnog vodiča          25 €

-Tursko veče u nacionalnom restoranu „Gar“- večera uz piće i program                  35 €

-Izlet „Azijski deo Istanbula“                                                                                              25€

– Dolmabahče palata                                                                                                            25€

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 • Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Cena je prikazana u dinarima po osobi.

Mogućnost plaćanja:

 • 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska
 • Čekovima, bez uvećanja u ratama do 15.10.2023.god.:
  • Gotovinski
  • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
  • Administrativnom zabranom u ratama do 15.10.2023. god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Slični/preporučeni aranžmani