KOPAONIK – KRUŠEVAC – IZLET

KOPAONIK – KRUŠEVAC – IZLET

Cena već od 2.500RSD po osobi

KOPAONIK – KRUŠEVAC – IZLET

DATUMI REALIZACIJE            04.02.2023./04.03.2022

Kopaonik (poznat i kao Srebrna planina) je najveći planinski masiv u Srbiji koji se pruža od severozapada ka jugoistoku dužinom od oko 82.7 km, dosežući u srednjem delu širinu od oko 40 km. Jedan njegov deo je zaštićena zona pod imenom Nacionalni park Kopaonik u okviru koga postoji veći broj zaštićenih prirodnih celina, a na njemu se nalazi i najveći skijaški centar u Srbiji. Njegov najviši vrh je Pančićev vrh sa 2017 m nmv. na kome se nalazi mauzolej čuvenog srpskog prirodnjaka po kome je dobio ime, oko koga se nalazi baza vojske Srbije. Ceo masiv je dobio naziv po velikom rudnom bogatstvu koje je na njemu eksploatisano još od srednjeg veka,a na njegovom širem prostoru je smešten čitav niz kulturno-istorijskih spomenika iz perioda od XII do XV veka. Zahvaljujući razvijenom turističkom centru sa savremenim hotelima i pratećim objektima, Kopaonik predstavlja jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji.

Kruševac– Istorijska dešavanja su Kruševac učinila jednim od najznačajnijih srpskih gradova. Sagradio ga je knez Lazar kao svoj prestoni grad od rečnog kamena čiji su ostaci zajedno sa crkvom Lazaricom u svom središtu, zauvek ostali simbol Kruševca. Osim toga, veliki broj starih manastira i dve srednjovekovne tvrđave okružuju Kruševac čineći ga zanimljivim za turiste.

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD – POŽAREVAC – KOPAONIK- KRUŠEVAC – POŽAREVAC – BEOGRAD

Polazak u 05:00h iz Beograda sa parkinga kod Muzeja 25.maj (Kuća Cveća), iz Požarevca u 06:00, sa dolaznog perona autobuske stanice. Vožnja autoputem do Pojata, preko Kruševca i Brusa, do Brzeća. Odlazak do Sunčanih vrhova. Obilazak i slobodno vreme. Fakultativno: Panoramska vožnja Gondolom. U popodnevnim časovima polazak za Kruševac. Panoramski obilazak grada: Sivi Dom, Slobodište, Šarengrad, Trg Fontana, Narodno pozorište i Trg Glumaca, Kuća Simića, Gradska kuća, Spomenik Kosovskim Junacima, Lazarev Grad i Lazarica. Poseta Lazarevom gradu. Slobodno vreme u centru. Povratak oko 19h. Dolazak u Požarevac i Beograd oko 21h (22h)

CENA ARANŽMANA: polazak iz Požarevca  2500 din po osobi

polazak iz Beograda  2700 din po osobi

Deca do 10 god: 20% popusta

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Karta za panoramsku vožnju gondolom-1100 din
 • Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,
Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.
Moše Pijade 9, 12000 Požarevac
MB: 07163851

Program broj 1 od 03.12.2022.

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD – POŽAREVAC – KOPAONIK- KRUŠEVAC – POŽAREVAC – BEOGRAD

Polazak u 05:00h iz Beograda sa parkinga kod Muzeja 25.maj (Kuća Cveća), iz Požarevca u 06:00, sa dolaznog perona autobuske stanice. Vožnja autoputem do Pojata, preko Kruševca i Brusa, do Brzeća. Odlazak do Sunčanih vrhova. Obilazak i slobodno vreme. Fakultativno: Panoramska vožnja Gondolom. U popodnevnim časovima polazak za Kruševac. Panoramski obilazak grada: Sivi Dom, Slobodište, Šarengrad, Trg Fontana, Narodno pozorište i Trg Glumaca, Kuća Simića, Gradska kuća, Spomenik Kosovskim Junacima, Lazarev Grad i Lazarica. Poseta Lazarevom gradu. Slobodno vreme u centru. Povratak oko 19h. Dolazak u Požarevac i Beograd oko 21h (22h).

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.
 • Prema Zakonu o turizmu, Član 79, za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24h), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.  

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

Slični/preporučeni aranžmani