LEPENSKI VIR – NEGOTIN – RAJAČKE PIMNICE

LEPENSKI VIR – NEGOTIN – RAJAČKE PIMNICE

Cena već od 1.900,00 RSD po osobi

LEPENSKI VIR – NEGOTIN – RAJAČKE PIMNICE

DATUM REALIZACIJE:              16.11.2021.                                                                                    

Lepenski vir-arheološko nalazište-izvor ljudske civilizacije. Negotin – grad Hajduk Veljka i Stevana Mokranjca, na tromeđi Srbije, Bugarske i Rumunije. Rajačke pimnice – malo selo sastavljeno od tradicionalnih kamenih kućica, u kojima se proizvodi i čuva vino

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC – LEPENSKI VIR – NEGOTIN – RAJAČKE PIMNICE – POŽAREVAC

Polazak u 05:30h iz Beograda sa parkinga Muzeja Jugoslavije (Kuća Cveća), polazak u 07:00h sa dolaznog perona AS Požarevac. Vožnja prema Lepenskom viru. Obilazak arheološkog nalazišta i kraći predah. Nastavak vožnje prema Negotinu. Po dolasku panoramski pešački obilazak grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, obilazak nekog od muzeja i slično. U dogovoreno vreme odlazak u Rajac, obilazak Rajačkih pimnica, degustacija u jednoj od pimnica. U dogovoreno vreme polazak za Požarevac/Beograd. Dolazak u Požarevac/Beograd u kasnim večernjim satima.

      CENA ARANŽMANA: POLAZAK IZ POŽAREVCA: 1.900,00 dinara PO OSOBI

POLAZAK IZ BEOGRADA: 2.150,00 dinara PO OSOBI

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (klima, audio video oprema…) na relacijama prema programu
 • Ulaznice za: Lepenski vir
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.
 • Ulaznice za muzeje i kulturno istorijske spomenike

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.
 • Ulaznice za muzeje i kulturno istorijske spomenike

FAKULTATIVNO:

Ručak u pivnici: „Sveti Trifun“ 950,oo dinara po osobi

(menu: domaća pogača; Hladno predjelo: domaća sušenica, dimljena slanina, domaći čvarci, stari planinski sir;

Sezonska salata, salata od šumskih pečuraka; Glavno jelo: dimljeno carsko meso zatopljeno u masti; Desert: orasnice.

Piće: neograničeno vina i rakija sa lokalnog podneblja;

Prilikom prijave za izlet naglasiti da li želite ručak. Uplata se vrši u agenciji prilikom prijavljivanja;

Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.

Minimalni broj putnika za realizaciju polaska iz Beograda je 15.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC, Licenca 71/2021, Kategorija A od 16.08.2021.

Moše Pijade 9, 12000 Požarevac

MB: 07163851

 

Program broj 4 od 23.04.2021.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC – LEPENSKI VIR – NEGOTIN – RAJAČKE PIMNICE-POŽAREVAC

Polazak u 05:30h iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4), polazak u 07:00h sa dolaznog perona AS Požarevac. Vožnja prema Lepenskom viru. Obilazak arheološkog nalazišta i kraći predah. Nastavak vožnje prema Negotinu. Po dolasku panoramski pešački obilazak grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, obilazak nekog od muzeja i slično. U dogovoreno vreme odlazak u Rajac, obilazak Rajačkih pimnica, degustacija u jednoj od pimnica. U dogovoreno vreme polazak za Požarevac/Beograd. Dolazak u Požarevac/Beograd u kasnim večernjim satima.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Način plaćanja:

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

Slični/preporučeni aranžmani