MANASIJA – RAVANICA – JAGODINA

MANASIJA – RAVANICA – JAGODINA

Cena već od 1.300,00 RSD po osobi

MANASIJA – RAVANICA – JAGODINA

DATUMI REALIZACIJE        

Manastir Manasija ili Resava jedan je od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture i najznačajnija građevina koja pripada takozvanoj moravskoj školi. Manastir je zadužbina despota Stefana Lazarevića, čije se mošti, po analizama arheologa, antropologa i stručnjaka za DNK analize, nalaze u južnom delu crkve, ispod bele mermerne ploče. Danas ženski manastir, čije se sestrinstvo zdušno posvećuje molitvi i očuvanju manastirskog kompleksa i života u njemu, Manasija i dalje predstavlja svedočanstvo o neobično živoj umetničkoj i kulturnoj aktivnosti u Srbiji s početka 15. veka.

Ravanica se nalazi u selu Senje, u neposrednoj blizini grada Ćuprije. Manastirsku crkvu posvećenu Vaznesenju Gospodnjem podigao je knez Lazar između 1375. i 1377. godine kao svoju grobnu crkvu i prvi je spomenik građen u novom, moravskom stilu.Knez Lazar je vaznesenjsku crkvu manastira Ravanice predvideo za svoju grobnu crkvu i nakon pogibije na Kosovu 1389. godine, njegovo telo položeno je u kivot koji se nalazio u naosu crkve sve do kraja XVII veka.
Nekadašnje Svetozarevo danas može da se podiči brojnim turističkim atrakcijama kojih čak ni u prestonici nema, a a prvom mestu je ljubaznost njenih meštana, koji će dati sve od sebe da pomognu svakom gostu njihovog grada. A u Jagodini se svaki gost vrlo brzo oseti kao da je kod svoje kuće. A ako znate da su upravo u ovom gradu rođeni ili živeli ljudi poput kapetana Koče, hajduk Veljka Petrovića, Đure Jakšića, ali i Zvonka Milojevića i Gorana Maksimovića, onda je sasvim jasno da Jagodina može da ponudi samo najbolje u svakom smislu.

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak u 08:00h iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4) i iz Požarevca u 09:00, sa dolaznog perona autobuske stanice.Putovanje do manastira Manasija.Obilazak zadužbine despota Stefana Lazarevića.Nastavak putovanja ka Ravanici.Obilazak zadužbine Kneza Lazara.Po završetku,odlazak u Jagodinu.Po dolasku,panoramsko razgledanje grada.Obilazak Muzeja voštanih figura.Slobodno vreme u najlepšem delu Jagodine,parku Đurđevo brdo za individualne aktvinosti,fakultativnu posetu Zoo vrtu,Vivo parku i sl.U dogovoreno vreme povratak.Putovanje sa usputnom pauzom za odmor.Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.


CENA ARANŽMANA:  Polazak iz Požarevca: 

1.300,00  dinara po osobi

                                                                                                                                                                                      Polazak iz Beograda:

  1.500,00  dinara po osobi 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

• Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
• Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
• Ulaznicu za Muzej voštanih figura

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

• Individualne troškove
• Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike koje nisu obuhvaćene programom
• Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

 

Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC, Licenca 01/2021, Kategorija A 20

Program broj 2 od 23.04.2021.

Polazak u 08:00h iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4) i iz Požarevca u 09:00, sa dolaznog perona autobuske stanice.Putovanje do manastira Manasija.Obilazak zadužbine despota Stefana Lazarevića.Nastavak putovanja ka Ravanici.Obilazak zadužbine Kneza Lazara.Po završetku,odlazak u Jagodinu.Po dolasku,panoramsko razgledanje grada.Obilazak Muzeja voštanih figura.Slobodno vreme u najlepšem delu Jagodine,parku Đurđevo brdo za individualne aktvinosti,fakultativnu posetu Zoo vrtu,Vivo parku i sl.U dogovoreno vreme povratak.Putovanje sa usputnom pauzom za odmor.Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.
 • PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

Slični/preporučeni aranžmani

 • Приватно: DVORAC FANTAST – NOVI SAD – SREMSKI KARLOVCI

  Detaljnije
 • Приватно: DVORCI VOJVODINE

  Detaljnije
 • FRUŠKOGORSKI MANASTIRI

  Detaljnije
 • Приватно: MANASTIR TUMANE – GOLUBAC – SREBRNO JEZERO

  Detaljnije
 • Приватно: MANASTIR ZAOVA – KRUPAJSKO VRELO – MANASTIR GORNJAK

  Detaljnije