MANASTIR ZAOVA – KRUPAJSKO VRELO – MANASTIR GORNJAK

MANASTIR ZAOVA – KRUPAJSKO VRELO – MANASTIR GORNJAK

Cena već od 1.000RSD po osobi

MANASTIR ZAOVA – KRUPAJSKO VRELO – MANASTIR GORNJAK

Manastir Zaova se nalazi u blizini Malog Crnića i pripada Braničevskoj eparhiji. Pominje se prvi put sredinom XV veka kao zadužbina Kneza Lazara. Manastir Gornjak se nalazi u dolini rekle Mlave između Žagubice i Petrovca na Mlavi. Izgrađen je u XIV veku takođe kao zadužbina Kneza Lazara. Krupajsko vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i lepota istočne Srbije. Manastir Gornjak se nalazi u Gornjačkoj klisuri (kapija Homolja) na obali reke Mlave, ispod planine Ježevac. Zadužbina je Kneza Lazara.

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD – POŽAREVAC – MANASTIR ZAOVA – KRUPAJSKO VRELO – MANASTIR GORNJAK – POŽAREVAC – BEOGRAD
Polazak u 08:00h iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4), iz Požarevca u 09:00, sa dolaznog perona autobuske stanice. Vožnja prema Malom Crniću. Po dolasku obilazak Manastira Zaova i slobodno vreme. Vožnja prema Krupajskom vrelu. Po dolasku, obilazak vrela i slobodno vreme za fotografisanje i šetnju. U dogovoreno vreme nastavak puta. Kraća vožnja do manastira Gornjak. Obilazak manastira i slobodno vreme za ručak. U dogovoreno vreme polazak prema Požarevcu. Dolazak u Požarevac i Beograd, na mesto polaska u kasnim popodnevnim satima.

CENA ARANŽMANA 

Polazak iz Požarevca –  1.000 dinara 

Polazak iz Beograda –  1.200 dinara 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.


Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAClicenca OTP 105/2020 – kategorija A25.

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD – POŽAREVAC – MANASTIR ZAOVA – KRUPAJSKO VRELO – MANASTIR GORNJAK – POŽAREVAC – BEOGRAD

Polazak u 08:00h iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4), iz Požarevca u 09:00, sa dolaznog perona autobuske stanice. Vožnja prema Malom Crniću. Po dolasku obilazak Manastira Zaova i slobodno vreme. Vožnja prema Krupajskom vrelu. Po dolasku, obilazak vrela i slobodno vreme za fotografisanje i šetnju. U dogovoreno vreme nastavak puta. Kraća vožnja do manastira Gornjak. Obilazak manastira i slobodno vreme za ručak. U dogovoreno vreme polazak prema Požarevcu. Dolazak u Požarevac i Beograd, na mesto polaska u kasnim popodnevnim satima.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

Slični/preporučeni aranžmani

 • MANASTIR TUMANE – GOLUBAC – SREBRNO JEZERO

  Detaljnije