NOVI PAZAR

NOVI PAZAR

Cena već od 2600 po osobi

NOVI PAZAR

DATUM REALIZACIJE   27.08.2022.

Jedna od najlepših regija u Srbiji je nesumnjivo Raška oblast. Centar i srce Srbije nalazi se baš ovde, na mestu gde su Nemanjići osnovali svoju državu. Prelepe predele ove oblasti upotpunjuju mnogi kulturno-istorijski spomenici koji i dan danas odolevaju vremenu i čuvaju sećanje na nekada moćnu srednjevekovnu državu.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC –SOPOĆANI-ĐURĐEVI STUPOVI-  – POŽAREVAC

 

Polazak iz Beograda sa AS u 06h, iz Požarevca u 07h, sa spoljnog perona AS Požarevac. Putovanje magistralom preko Kraljeva do Novog Pazara. Vožnja “dolinom Jorgovana”. Pauza pored Ibra za panoramsko razgledanje i slikanje srednjovekovne tvrđave Maglič.

Po dolasku u Novi Pazar, odlazak do manastira Sopoćani.. Obilazak manastira. Nastavak putovanja do jednog od najstarijih srpskih manastira, manastira Đurđevi stupovi. Manastir Đurđevi stupovi koji je podigao župan Stefan Nemanja 1171. godine zaštićen je od strane UNESCO-a. O posebnom značaju manastira govori njegov izuzetan položaj na vrhu uzvišenja, kao i posebna arhitektura crkve Sv. Đorđa sa dva stuba koji su dali kasniji naziv manastiru. Obilazak manastira.

Nakon obilaska manastira odlazak do centra Raške oblasti Novog Pazara. Novi Pazar je mesto gde se prepliću Istok i Zapad, staro i novo, Islam i Hrišćanstvo. Slobodno vreme za fakultativni ručak, kupovinu ili individualno upoznavanje grada. Odlazak u šetnju i razgledanje centra grada uz pratnju vodiča: Amir Agin han, Sebilj, kuća Čavića, Trg Gazi-Isa Bega Isakovića, Lejlek Džamija,Petrova crkva. Crkva svetih Apostola Petra i Pavla, u narodu poznatija kao Petrova crkva, datira iz kraja 9. veka. Važi za najstariju crkvu na Balkanu. U ovoj crkvi je kršten i Rastko Nemanjić – Sveti Sava. Polazak za Požarevac/Beograd i dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: polazak iz Požarevca  2600 din po osobi

polazak iz Beograda  2800 din po osobi

Deca do 10 god: 20% popusta

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

 

 

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,

Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.

Moše Pijade 9, 12000 Požarevac

MB: 07163851

 

Program broj 1 od 07.07.2022.

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD – POŽAREVAC – SOPOĆANI – ĐURĐEVI STUPOVI–NOVI PAZAR – POŽAREVAC-BEOGRAD

 

Polazak iz Beograda sa AS u 06h, iz Požarevca u 07h, sa spoljnog perona AS Požarevac. Putovanje magistralom preko Kraljeva do Novog Pazara. Vožnja “dolinom Jorgovana”. Pauza pored Ibra za panoramsko razgledanje i slikanje srednjovekovne tvrđave Maglič.

Po dolasku u Novi Pazar, odlazak do manastira Sopoćani.. Obilazak manastira. Nastavak putovanja do jednog od najstarijih srpskih manastira, manastira Đurđevi stupovi. Manastir Đurđevi stupovi koji je podigao župan Stefan Nemanja 1171. godine zaštićen je od strane UNESCO-a. O posebnom značaju manastira govori njegov izuzetan položaj na vrhu uzvišenja, kao i posebna arhitektura crkve Sv. Đorđa sa dva stuba koji su dali kasniji naziv manastiru. Obilazak manastira.

Nakon obilaska manastira odlazak do centra Raške oblasti Novog Pazara. Novi Pazar je mesto gde se prepliću Istok i Zapad, staro i novo, Islam i Hrišćanstvo. Slobodno vreme za fakultativni ručak, kupovinu ili individualno upoznavanje grada. Odlazak u šetnju i razgledanje centra grada uz pratnju vodiča: Amir Agin han, Sebilj, kuća Čavića, Trg Gazi-Isa Bega Isakovića, Lejlek Džamija,Petrova crkva. Crkva svetih Apostola Petra i Pavla, u narodu poznatija kao Petrova crkva, datira iz kraja 9. veka. Važi za najstariju crkvu na Balkanu. U ovoj crkvi je kršten i Rastko Nemanjić – Sveti Sava. Polazak za Požarevac/Beograd i dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.

 VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 • Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u dinarima po osobi.

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 15.07.2022. god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

 

Slični/preporučeni aranžmani