PERUĆAC – IZLET

PERUĆAC – IZLET

Cena već od 2.950,00 po osobi

PERUĆAC – IZLET

DATUMI REALIZACIJE                   28.05.2022.

Perućac je turističko naselje udaljeno od Bajine Bašte 13 km, na desnoj obali reke Drine. U neposrednoj blizini je velika brana hidrocentrale, odakle počinje jezero, dugačko 54 km, čiji se veličanstveni kanjon prostire sve do Višegrada. Jezero Perućac nalazi se na 290 mnv. Nastalo 1966. godine kada je Josip Broz Tito pustio u pogon 3 agregata HE „Bajina Bašta“ u Perućcu. Stvaranje veštačke akumulacije nije narušilo iskonsku lepotu ovog kraja, već je dopunila turističku razglednicu Bajine Bašte.


PROGRAM PUTOVANJA:

POŽAREVAC PERUĆAC – TARA – POŽAREVAC

Polazak autobusa iz Požarevca u 04:30, sa dolaznog perona autobuske stanice. Vožnja preko Čačka i Užica sa pauzom po potrebi. Dolazak na Taru u kasnim prepodnevnim satima. Poseta jezeru Zaovine. Slobodno vreme za šetnju. Nastavak vožnje autobusom uz odlazak na vidikovac Kozja stena. Nakon posete kraća vožnja do jezera Perućac. Vožnja brodom u trajanju od 2 sata. Nakon vožnje obilazak najkraće reke u Srbiji – reke Godina. Kraća vožnja do Bajine Bašte. Pauza za ručak a zatim slobodno vreme u centru. U dogovoreno vreme polazak za Veliku Planu i Požarevac. Vožnja sa pauzom po potrebi. Dolazak u Požarevac, na mesto polaska oko ponoći.

CENA ARANŽMANA: Iz Požarevca: 2950 din

Iz Beograda: 3250 din

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
  • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
  • Vožnja brodom Perućcem u trajanju od 2 sata

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Individualne troškove
  • Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike
  • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom
  • Doplata za transfer iz Beograda 500,00 dinara  – transfer se organizuje za minimum 10 prjavljenih putnika.

POPUSTI: deca do 12 godina -20%

 

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,
Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.
Moše Pijade 9, 12000 Požarevac
MB: 07163851

Cenovnik br 3 od 18.03.2022.

POŽAREVAC PERUĆAC – TARA – POŽAREVAC

Polazak autobusa iz Požarevca u 04:30, sa dolaznog perona autobuske stanice. Vožnja preko Čačka i Užica sa pauzom po potrebi. Dolazak na Taru u kasnim prepodnevnim satima. Poseta jezeru Zaovine. Slobodno vreme za šetnju. Nastavak vožnje autobusom uz odlazak na vidikovac Kozja stena. Nakon posete kraća vožnja do jezera Perućac. Vožnja brodom u trajanju od 2 sata. Nakon vožnje obilazak najkraće reke u Srbiji – reke Godina. Kraća vožnja do Bajine Bašte. Pauza za ručak a zatim slobodno vreme u centru. U dogovoreno vreme polazak za Veliku Planu i Požarevac. Vožnja sa pauzom po potrebi. Dolazak u Požarevac, na mesto polaska oko ponoći.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA (Plaćanje karticom je moguće samo u poslovnici u Beogradu).

POPUSTI: deca do 12g -20%

Slični/preporučeni aranžmani

 • Приватно: LEPENSKI VIR – NEGOTIN – RAJAČKE PIMNICE

  Detaljnije
 • Приватно: MANASIJA – RAVANICA – JAGODINA

  Detaljnije
 • BIJELJINA – STANIŠIĆI – IZLET

  Detaljnije
 • SARAJEVO – IZLET

  Detaljnije
 • Приватно: BEZDAN – SOMBOR

  Detaljnije
 • Приватно: PEČUJ – IZLET

  Detaljnije