PIROT – IZLET

PIROT – IZLET

Cena već od 2290,00 RSD po osobi

PIROT – IZLET

DATUMI REALIZACIJE       13.11.2021.

Upoznajmo Pirot, grad pod obroncima Stare Planine, na Via Militaris – rimskom putu. Otkrijmo zašto je ovaj grad bio vekovima unazad interesantan rimskim, a zatim turskim imperatorima. Kakav uticaj je mešanje različitih kultura ostavilo na grad i okolinu. Probajmo pirotske brendove poznate širom sveta: pirotski kačkavalj, peglanu kobasicu, staroplaninsku jagnjetinu, med.. Pogledajmo autentične primere ćilimarstva.. I još puno toga..

PROGRAM PUTOVANJA:  POŽAREVAC – MANASTIR SV. ĐORĐE TEMSKA – PIROT – POŽAREVAC

Polazak u 06:00h sa AS Požarevac. Vožnja autoputem prema Pirotu. Odlazak do sela Temska. Obilazak manastira Svetog Đorđa iz XIV veka. Nakon obilaska manastira kraća vožnja do Pirota. Po dolasku u Pirot poseta Muzeju Ponišavlja u kome je snimana Zona Zamfirova i Ivkova slava. Obilazak tvrđave Kale i centra grada. Slobodno vreme za šetnju, posetu nekom od restorana poznatih po tradicionalnim specijalitetima. U dogovoreno vreme povratak. Putovanje sa usputnim pauzama za odmor. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.

 

 CENA ARANŽMANA: 2.290,00 dinara PO OSOBI

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu putovanja
  • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
  • Ulaznicu za Muzej Ponišavlja i Tvrđavu Kale

 CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,
Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.
Moše Pijade 9, 12000 Požarevac
MB: 07163851

Polazak u 06:00h sa AS Požarevac. Vožnja autoputem prema Pirotu. Odlazak do sela Temska. Obilazak manastira Svetog Đorđa iz XIV veka. Nakon obilaska manastira kraća vožnja do Pirota. Po dolasku u Pirot poseta Muzeju Ponišavlja u kome je snimana Zona Zamfirova i Ivkova slava. Obilazak tvrđave Kale i centra grada. Slobodno vreme za šetnju, posetu nekom od restorana poznatih po tradicionalnim specijalitetima. U dogovoreno vreme povratak. Putovanje sa usputnim pauzama za odmor. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka posle 14h, a napušta se poslednjeg dana boravka do 09h po lokalnom vremenu.
 • Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici turizamarriva.rs .
 • Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta. Slike koje se nalaze u katalogu i na sajtu su primer smeštajnog objekta. Smeštaj ne mora biti identičan kao na slici ali je u istoj kategorizaciji kao prikazani.
 • Svaka soba ima tuš/WC. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzije i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa ili fotelja na razvlačenje i manjih je dimenzija od standardnog ležaja. Hotel ima restoran, usluga je uglavnom kontinentalni švedski sto (ukoliko to nije drugačije navedeno).
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, TV, klima uređaj…).
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao, vašeg uređaja i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 5 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

Slični/preporučeni aranžmani