SARAJEVO – TRAVNIK – JAJCE

SARAJEVO – TRAVNIK – JAJCE

Cena već od 79 € po osobi

SARAJEVO – TRAVNIK – JAJCE

„Gledam ovako sa visine, taj grad nam govori svojim građevinama, baštama i ulicama koje su ispisane i nacrtane na padinama strmih bregova kao na stranicama napola otvorene knjige. Sarajevo spada u one gradove čiji je postanak vezan za dolazak Osmanlija u našu zemlju, čiji je razvitak i osnovni oblik uslovljen vekovnom osmanlijskom upravom. U toku XVII veka Sarajevo je veliki bogat grad sa preko sto džamija, a javnim građevinama od vrednosti i lepote, kupatilima, bezistanima, karavansarajima i sahatkulama. Neke od tih građevina, koje su se sačuvale do dana današnjeg, svedoče o razvitku i veličini tadašnjeg Sarajeva.“ – Ivo Andrić. Travnik – rodno mesto našeg nobelovca Ive Andrića—Jajce – nekadašnja prestonica kralja Tvrtka Kotromanića sa predivnim Plivskim vodopadima..

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC – BEOGRAD – SARAJEVO – TRAVNIK – JAJCE – POŽAREVAC – BEOGRAD 

1. dan Požarevac – Beograd… 
Polazak u 23:30h iz iz Požarevca sa autobuske stanice, iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4),  u 01:00. Noćna vožnja sa pauzama po potrebi…
2. dan   ..Sarajevo 
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima. Poseta Vrelu Bosne, jedne od najlepših prirodnih celina na Balkanu. Obilazak Vrela Bosne i pauza za odmor i individualnu šetnju. Nakon obilaska nastavak puta autobusom uz panoramsko razgledanje grada. Dolazak na Baščaršiju i početak razgledanja (peške):  čuveni Sebilj – česma, šetnja ulicom Sarači uz razgledanje Morića Hana – najstarije sačuvane gostionice na Baščaršiji. Razgledanje Bezistana – prekrivena pijaca u kojoj se nekada prodavalo skupocena svila iz Burse. Obilazak Gazi Husref begove džamije iz XVI veka – najstarija, najveća i najlepša džamija u ovom delu Evrope, razgledanje mezarja i šadrvana kraj džamija kao i čuvene Kuršumlije medrese posvećene begovoj majci Seldžuci. Razgledanje Sahat kule, Kazandžiluka i Begovog Bezistana. Odlazak do glavne pešačke zone gde se nalaze katedrala i srpska Saborna crkva. Poseta Sabornoj crkvi. Put će nas dovesti do Miljacke gde ćemo pogledati Latinsku ćupriju mesto na kom je na Vidovdan 1914. godine Gavrilo Princip izvršio atentat na princa Franca Ferdinanda što je ujedno značilo i početak Prvog svetskog rata.. Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan   Sarajevo – Travnik – Jajce – Sarajevo
Doručak. Nakon doručka slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakutlativni izlet – Travnik i Jajce. U dogovoreno vreme u jutranjim satima polazak autobusom prema Travniku. Po dolasku u Travnik obilazak u pratnji vodiča: Šarena džamija – Sulejmanija, rodna kuća Ive Andrića, Travnička tvrđava, Plava voda.. Slobodno vreme za šetnju i uživanje.. U dogovoreno vreme nastavak puta. Vožnja do Jajca. Po dolasku u Jajce šetnja kroz grad uz razledanje: tvrđava, vodopad, Muzej Drugog zasedanja Avnoja.. Slobodno vreme za individualnu šetnju. U popodnevnim satima povratak u Sarajevo. Slobodno vreme. Noćenje.
4. dan   Sarajevo – Višegrad – Požarevac – Beograd
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme u centru. U dogovoreno vreme, oko 11h polazak prema Višegradu. Po dolasku u Višegrad, obilazak grada: Most Mehmed Paše Sokolovića, Andrićgrad… Slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju. Vožnja preko Užica i Čačka sa pauzama po potrebi. Dolazak u Požarevac i Beograd oko ponoći.

CENA PO OSOBI: 79€

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom (klima,audio video oprema…)  na relaciji prema programu
 • Smeštaj u hotelu Walter 4* u Sarajevu (ili sličan) u 1/2 i 1/3 sobama, standardno opremljene u skladu sa lokalnom kategorizacijom
 • Usluge na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak– švedski sto – samoposluživanje)
 • Panoramsko razgledanje Sarajeva i Višegrada u pratnji lokalnih vodiča
 • Ulaznica za Vrelo Bosne
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča
 • Organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Fakultativne izlete
 • Doplata za 1/1 sobu – 30€ – na upit
 • Individualni i ostali nepomenuti troškovi putnika
 • Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje. Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav osiguranje.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Travnik i Jajce – 20€ (ulaznice, vodič)

Minimum za fakultativne izlete – 25 prijavljenih putnika. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. “ARRIVA LITAS”d.o.o Požarevac usklađeni sa YUTA Opštim uslovima putovanja

Licenca OTP 105/2020, kategorija licence A 25
Individualni cenovnik broj 2 od 25.09.2020.

Hotel Walter 4* se nalazi na Ali Pašinom polju, 6km udaljenom od centra grada. Sve sobe su klimatizovane, standardno opremljene  LCD Tv sa kablovskim i satelitskim kanalima. Svaka soba u svom sastavu ima kupatilo. U svom sastavu hotel ima recepciju 24/7, fitnes centar i kafe bar. Usluga u hotelu – noćenje sa doručkom, doručak – švedski sto.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC – BEOGRAD – SARAJEVO – TRAVNIK – JAJCE – POŽAREVAC – BEOGRAD 

1. dan – 11.11.2020   Požarevac – Beograd… 
Polazak u 23:30h iz iz Požarevca sa autobuske stanice, iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4),  u 01:00. Noćna vožnja sa pauzama po potrebi…
2. dan – 12.11.2020  ..Sarajevo 
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima. Poseta Vrelu Bosne, jedne od najlepših prirodnih celina na Balkanu. Obilazak Vrela Bosne i pauza za odmor i individualnu šetnju. Nakon obilaska nastavak puta autobusom uz panoramsko razgledanje grada. Dolazak na Baščaršiju i početak razgledanja (peške):  čuveni Sebilj – česma, šetnja ulicom Sarači uz razgledanje Morića Hana – najstarije sačuvane gostionice na Baščaršiji. Razgledanje Bezistana – prekrivena pijaca u kojoj se nekada prodavalo skupocena svila iz Burse. Obilazak Gazi Husref begove džamije iz XVI veka – najstarija, najveća i najlepša džamija u ovom delu Evrope, razgledanje mezarja i šadrvana kraj džamija kao i čuvene Kuršumlije medrese posvećene begovoj majci Seldžuci. Razgledanje Sahat kule, Kazandžiluka i Begovog Bezistana. Odlazak do glavne pešačke zone gde se nalaze katedrala i srpska Saborna crkva. Poseta Sabornoj crkvi. Put će nas dovesti do Miljacke gde ćemo pogledati Latinsku ćupriju mesto na kom je na Vidovdan 1914. godine Gavrilo Princip izvršio atentat na princa Franca Ferdinanda što je ujedno značilo i početak Prvog svetskog rata.. Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan – 13.11.2020  Sarajevo – Travnik – Jajce – Sarajevo
Doručak. Nakon doručka slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakutlativni izlet – Travnik i Jajce. U dogovoreno vreme u jutranjim satima polazak autobusom prema Travniku. Po dolasku u Travnik obilazak u pratnji vodiča: Šarena džamija – Sulejmanija, rodna kuća Ive Andrića, Travnička tvrđava, Plava voda.. Slobodno vreme za šetnju i uživanje.. U dogovoreno vreme nastavak puta. Vožnja do Jajca. Po dolasku u Jajce šetnja kroz grad uz razledanje: tvrđava, vodopad, Muzej Drugog zasedanja Avnoja.. Slobodno vreme za individualnu šetnju. U popodnevnim satima povratak u Sarajevo. Slobodno vreme. Noćenje.
4. dan – 14.11.2020  Sarajevo – Višegrad – Požarevac – Beograd
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme u centru. U dogovoreno vreme, oko 11h polazak prema Višegradu. Po dolasku u Višegrad, obilazak grada: Most Mehmed Paše Sokolovića, Andrićgrad… Slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju. Vožnja preko Užica i Čačka sa pauzama po potrebi. Dolazak u Požarevac i Beograd oko ponoći.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka posle 14h, a napušta se poslednjeg dana boravka do 09h po lokalnom vremenu.
• Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.turizamarriva.rs .
• Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta. Slike koje se nalaze u katalogu i na sajtu su primer smeštajnog objekta. Smeštaj ne mora biti identičan kao na slici ali je u istoj kategorizaciji kao prikazani.
• Svaka soba ima tuš/WC. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu  biti pomoćni. Dimenzije i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa ili fotelja na razvlačenje i manjih je dimenzija od standardnog ležaja. Hotel ima restoran, usluga je uglavnom kontinentalni švedski sto (ukoliko to nije drugačije navedeno).
• Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, TV, klima uređaj…).
• Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao, vašeg uređaja i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

 OSTALE VAŽNE NAPOMENE:
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
• Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
• Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
• Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
• Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
• Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
• Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 1. Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 2. Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 3. Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 4. Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 5. Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 6. Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 7. Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 8. Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 9. U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 10. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cene su prikazane u evrima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka aranžmana
• Gotovinski
• Čekovima građana do 15.01.2021. (čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu)
• Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
• Administrativnom zabranom (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Slični/preporučeni aranžmani