TREBINJE – NEUM – MOSTAR

TREBINJE – NEUM – MOSTAR

Cena već od 107€ po osobi

TREBINJE – NEUM – MOSTAR

10.09-13.09.2020.

Mostar – mesto susreta severa i juga, istoka i zapada, mesto gde se susreću dve religije, gde se suprotnosti privlače.. Trebinje – grad sunca i platana, nalazi se ispod planine Leotar, na samo 30ak kilometara od mora.. Neum, jedini izlaz Bosne na Jadran.. Obiđimo neke od najlepših predela Bosne i Hercegovine,prelepo izvorište Bune, čaroban vodopad Kravice, mističnu tvrđavu Počitelj..

BEOGRAD–POŽAREVAC-VELIKA PLANA-TREBINJE-NEUM-POČITELJ-VODOPAD KRAVICA-MOSTAR-BLAGAJ-VELIKA PLANA-POŽAREVAC-BEOGRAD

Prvi dan – 10.09.2020.
Polazak u 20:30h iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4), iz Požarevca sa autobuske stanice u 22:00, iz Velike Plane sa parkinga kod bioskopa u 23:00. Putovanje preko Mokre Gore i Višegrada sa usputnima pauzama po potrebi, radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
Drugi dan – 11.09.2020.
Dolazak u Trebinje u jutarnjim satima. Obilazak manastira Tvrdoš, najstarijeg manastira u Hercegovini u kojem se zamonašio Sv Vasilije Ostroški. Nakon obilaska manastira kraća vožnja do kompleksa Crkvina – obilazak Hercegovačke Gračanice – mauzolej pesnika Jovana Dučića, galerija pozlaćenih Ikona, amfiteatar, Vladičanski dvor, zvonik, knjižara. Pogled na Arslanagića most iz XVI veka. Prelazak preko reke Trebišnjice, jedne od najvećih ponornica u Evropi, šetnja uskim ulicama starog grada, pored Sat kule, gradskih zidina sa trgovima, Osman pašine džamije iz VIII veka, kroz gradska vrata (tunel) se stiže do “Trga Pesnika” gde su stari platani, drveće staro preko 150 godina, koji predstavljaju simbol grada. Na trgu su pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Tu je i Anđelkina kapija poznata iz serije Ranjeni orao, katolička crkva s kraja XIX veka. Nakon obilaska – slobodno vreme za ručak, individualnu šetnju… U dogovoreno vreme sastanak grupe. Polazak autobusa prema Neumu. Dolazak u Neum u kasnim popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan – 12.09.2020.
Doručak. Slobodan dan za uživanje na plaži ili fakultativni odlazak na izlet do Počitelja i Vodopada Kravice. U dogovoreno vreme polazak iz hotela. Vožnja preko Čapljine do Počitelja. Po dolasku u Počitelj, obilazak tvrđave – jedinstvenog naselja koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine. Nakon obilaska i slobodnog vremena nastavak puta. Kraća vožnja do Vodopada Kravica. Obilazak vodopada i slobodno vreme za razgledanje, odmor i fotografisanje. U dogovoreno vreme povratak za Neum. Slobodno popodne za odmor i uživanje na plaži. Noćenje.
Četvrti dan – 13.09.2020.
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Vožnja prema Mostaru. Po dolasku u Mostar, razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je pre 1558.g. i po predanjima Stari most je sagrađen po uzoru na ovaj mali most. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Nakon obilaka grada slobodno vreme za individualnu šetnju.. U dogovoreno vreme nastavak puta. Kraća vožnja do Blagaja. Poseta izvorištu reke Bune, najvećem kraškom izvoru u Evropi. Pauza za uživanje na izvoršitu, slobodno vreme za kafu i fotografisanje. U dogovoreno vreme nastavak puta. Vožnja sa pauzama po potrebi, radi odmora I obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Veliku Planu, Požarevac I Beograd, na mesto polaska u kasnim noćnim satima.CENA ARANŽMANA 107€ PO OSOBI

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio i video oprema, klima…) na relacijama prema programu
 • Smeštaj u hotelu Orka 3*  u Neumu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama (opremaljene u skladu sa lokalnom kategorizacijom) – usluge na bazi dva noćenja sa doručkom – meni, klasično posluženje
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
 • Usluge lokalnih vodiča u Mostaru i Trebinju
 • Obilasci prema programu

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Doplata za 1/1 sobu – 40€
 • Fakultativni izlet – Počitelj i Vodopadi Kravice – 15€ (prevoz i ulaznica)
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAClicenca OTP 105/2020 – kategorija A25

Program broj 1 od 19.08.2020.

Hotel Orka 3* se nalazi na mirnoj lokaciji u Neumu, na 3 minuta hoda od najbliže plaže. Sve klimatizovane sobe sadrže savremen nameštaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i mini-bar. Pojedine sobe imaju i balkon sa pogledom na obalu Jadrana. https://www.hotel-orka.ba/
Prvi dan – 10.09.2020.
Polazak u 20:30h iz Beograda sa turističkog terminala Lasta (autoput Beograd-Niš broj 4), iz Požarevca sa autobuske stanice u 22:00, iz Velike Plane sa parkinga kod bioskopa u 23:00. Putovanje preko Mokre Gore i Višegrada sa usputnima pauzama po potrebi, radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
Drugi dan – 11.09.2020.
Dolazak u Trebinje u jutarnjim satima. Obilazak manastira Tvrdoš, najstarijeg manastira u Hercegovini u kojem se zamonašio Sv Vasilije Ostroški. Nakon obilaska manastira kraća vožnja do kompleksa Crkvina – obilazak Hercegovačke Gračanice – mauzolej pesnika Jovana Dučića, galerija pozlaćenih Ikona, amfiteatar, Vladičanski dvor, zvonik, knjižara. Pogled na Arslanagića most iz XVI veka. Prelazak preko reke Trebišnjice, jedne od najvećih ponornica u Evropi, šetnja uskim ulicama starog grada, pored Sat kule, gradskih zidina sa trgovima, Osman pašine džamije iz VIII veka, kroz gradska vrata (tunel) se stiže do “Trga Pesnika” gde su stari platani, drveće staro preko 150 godina, koji predstavljaju simbol grada. Na trgu su pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Tu je i Anđelkina kapija poznata iz serije Ranjeni orao, katolička crkva s kraja XIX veka. Nakon obilaska – slobodno vreme za ručak, individualnu šetnju… U dogovoreno vreme sastanak grupe. Polazak autobusa prema Neumu. Dolazak u Neum u kasnim popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan – 12.09.2020.
Doručak. Slobodan dan za uživanje na plaži ili fakultativni odlazak na izlet do Počitelja i Vodopada Kravice. U dogovoreno vreme polazak iz hotela. Vožnja preko Čapljine do Počitelja. Po dolasku u Počitelj, obilazak tvrđave – jedinstvenog naselja koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine. Nakon obilaska i slobodnog vremena nastavak puta. Kraća vožnja do Vodopada Kravica. Obilazak vodopada i slobodno vreme za razgledanje, odmor i fotografisanje. U dogovoreno vreme povratak za Neum. Slobodno popodne za odmor i uživanje na plaži. Noćenje.
Četvrti dan – 13.09.2020.
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Vožnja prema Mostaru. Po dolasku u Mostar, razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je pre 1558.g. i po predanjima Stari most je sagrađen po uzoru na ovaj mali most. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Nakon obilaka grada slobodno vreme za individualnu šetnju.. U dogovoreno vreme nastavak puta. Kraća vožnja do Blagaja. Poseta izvorištu reke Bune, najvećem kraškom izvoru u Evropi. Pauza za uživanje na izvoršitu, slobodno vreme za kafu i fotografisanje. U dogovoreno vreme nastavak puta. Vožnja sa pauzama po potrebi, radi odmora I obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Veliku Planu, Požarevac I Beograd, na mesto polaska u kasnim noćnim satima.

NAPOMENE

 1. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 2. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 3. Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 4. Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 5. Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 6. Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 7. Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 8. Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 9. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 10. Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 11. Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 12. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 13. Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 14. Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz izvrši minibusom, da pripoji grupu drugom organizatorz putovanja koji ima isti ili sličan program ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 1. Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 2. Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 3. Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 4. Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na glavnim saobraćajnicama. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 5. Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 6. Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 7. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 8. Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 9. U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

 

Cene su prikazane u evrima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i to:
– 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka aranžmana
Gotovinski
Čekovima građana do 15.11.2020. bez uvećanja (svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu)
Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
Administrativnom zabranom (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Slični/preporučeni aranžmani

 • ZLATIBOR – UVAC – vikend putovanje

  Detaljnije
 • SARAJEVO – IZLET

  Detaljnije
 • MANASTIR TUMANE – GOLUBAC – SREBRNO JEZERO

  Detaljnije
 • DVORAC FANTAST – NOVI SAD – SREMSKI KARLOVCI

  Detaljnije
 • GRAC – VIKEND PUTOVANJE

  Detaljnije
 • MANASTIR ZAOVA – KRUPAJSKO VRELO – MANASTIR GORNJAK

  Detaljnije