ŽIČA – VRNJAČKA BANJA

ŽIČA – VRNJAČKA BANJA

Cena već od 2000 RSD po osobi

ŽIČA – VRNJAČKA BANJA

05. mart 2023.

Manastir Žiča –srpski srednjovekovni manastir iz prve polovine XIII veka,nadomak Kraljeva.Zadužbina je prvog srpskog kralja Stefana Nemanje.Rodonačelnik raškog stila graditeljstva.Karakterističan po svojoj kraljevsko crvenoj boji i kao manastir u kome je krunisano čak sedam srpskih kraljeva.

Vrnjačka banja – sa svojih čak 7 termomineralnih izvora zaslužuje epitet „princeza“.Izvori kažu da su još rimski legionari koristili njihove blagodeti.Osim banjskog lečenja,svakako pruža priliku da u njoj kvalitetno provedete vreme šetnjom čuvenom banjskom promenadom,pored statue dživdžana,uživajući u banjskom parku uz pogled na izvore karakterističnog izgleda,mnogobrojne spomenike,Japanski vrt,tik uz Vrnjačku rečicu preko koje se prostire nekoliko mostova,a svakako najčuveniji Most ljubavi.

PROGRAM PUTOVANJA:BEOGRAD- POŽAREVAC – MANASTIR ŽIČA– VRNJAČKA BANJA – KRAGUJEVAC – POŽAREVAC-BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 06,45h,Požarevca 08,00h.Putovanje sa usputnom pauzom prema manastiru Žiča,nadomak Kraljeva.Po dolasku,obilazak manastira,rodonačelnika raškog stila gradnje.Obilazak crkve posvećene Vaznesenju gospodnjem i manastirskog kompleksa.Nastavak putovanja ka Vrnjačkoj banji.Obilazak glavnih znamenitosti uz pratnju vodiča: Promenada,Most ljubavi,Rimski izvor,Izvor Topla voda..Slobodno vreme za individualne aktivnosti,ručak,šetnju,posetu nekom od muzeja,wellness centara koje nude mnogobrojni hoteli..U dogovoreno vreme povratak preko Kragujevca uz pauzu za šoping u TC Big fashion Kragujevac,u nekoj od preko 90 prodavnica domaćih i svetskih brendova.U dogovoreno vreme,povratak za Požarevac/Beograd.Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.

 

                              CENA ARANŽMANA:

                                                 polazak iz Beograda 2.300 din

                                                 polazak iz Požarevca 2.000 din po osobi

                                                 popust za decu do 10 godina   -20%

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAClicenca OTP 71/2021 – kategorija A.

Program br 1 od 11.01.2023.

Polazak iz Beograda u 06,45h,Požarevca 08,00h.Putovanje sa usputnom pauzom prema manastiru Žiča,nadomak Kraljeva.Po dolasku,obilazak manastira,rodonačelnika raškog stila gradnje.Obilazak crkve posvećene Vaznesenju gospodnjem i manastirskog kompleksa.Nastavak putovanja ka Vrnjačkoj banji.Obilazak glavnih znamenitosti uz pratnju vodiča: Promenada,Most ljubavi,Rimski izvor,Izvor Topla voda..Slobodno vreme za individualne aktivnosti,ručak,šetnju,posetu nekom od muzeja,wellness centara koje nude mnogobrojni hoteli..U dogovoreno vreme povratak preko Kragujevca uz pauzu za šoping u TC Big fashion Kragujevac,u nekoj od preko 90 prodavnica domaćih i svetskih brendova.U dogovoreno vreme,povratak za Požarevac/Beograd.Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

Gotovinski ili platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

Slični/preporučeni aranžmani