Podaci

OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU ARRIVA LITAS

 

POSLOVNO IME: ARRIVA LITAS doo POŽAREVAC

SKRAĆENO POSLOVNO IME: ARRIVA LITAS doo POŽAREVAC

SEDIŠTE: 12 000 POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 9

PRETEŽNA DELATNOST: 4931- Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

MATIČNI BROJ: 07163851

PIB: 101974022

TEKUĆI RAČUN: 205-32129-22 KOMERCIJALNA BANKA

TURIZAM

PRETEŽNA DELATNOST: 7911 – Delatnost putničkih agencija

POSLOVNICA POŽAREVAC

Kontakt telefoni:
(+381)012 225771, (+381)012 513507, (+381)012 223354

Email:

turizampo@arriva.rs

POSLOVNICA BEOGRAD

Kontakt telefoni:
(+381)11 3621344, (+381)11 2681134

Email:

turizambg@arriva.rs

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE:

Zoran Milić, direktor sektora za turizam