Covid 19 – Obaveštenje

Covid 19 – Obaveštenje

Covid 19 – Obaveštenje

Poštovani putnici,

U skladu sa odlukama državnih organa Republike Srbije i trenutne situacije u vezi sa virusom covid 19, obaveštavamo Vas sledeće:

Sva ugovorena turistička putovanja sa realizacijom do 15.06.2020. godine usled nemogućnosti ispunjenja su OTKAZANA.

Za putnike koji su ugovorili turistička putovanja zaključno sa 15.03.2020. godine, bez obzira na period realizacije, a nisu ih realizovali usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19, ili otkazuju putovanje za 2020 godinu, primenjuju se odredbe Uredbe o ponudi zamenskog putovanja (Sl. Glasnik 63 od 30.04.2020.) uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog iznosa za putovanje, koja se može iskoristiti najkasnije do 31.12.2021. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano, otkazano ili neiskorišćeno zamensko putovanje, organizator putovanja će izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u roku od 14 dana, počevši od 01.01.2022. godine shodno članu 5 Uredbe Vlade Republike Srbije.

Sva nova ugovaranja putovanja u ovom momentu nisu moguća jer vlasnici objekata i hotelijeri čekaju precizne informacije o preduzimanju svih neophodnih sanitarnih mera.  Kako se situacija u vezi sa realizacijom putovanja menja iz dana u dan, programi koji će biti aktuelni u narednom periodu, a kada se steknu uslovi za realizaciju putovanja, su u pripremi i obaveštenje o tome će uslediti ovih dana na našem sajtu.

Zahvaljujemo se na strpljenju i razumevanju.

 

Arriva Litas doo Požarevac

25.05.2020.