BUDIMPEŠTA – 2 DANA

BUDIMPEŠTA – 2 DANA

Cena već od 69€ po osobi

BUDIMPEŠTA – 2 DANA

Više od 1500 godina stara istorija i kulturno blago koje su brojne civilizacije ostavile za sobom čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Sa druge strane slikovita Sentandreja – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno Vas neće ostaviti ravnodušnim. Ako se tome doda bogatstvo kulturnih događaja i sadržajnost programa, garancija su sigurno dobrog provoda.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (22.10.2021.) – POŽAREVAC – BEOGRAD…

Polazak iz Požarevca sa dolaznog perona autobuske stanice u 23:00, iz Beograda sa parkinga muzeja 25. maj (Kuća cveća) U 23:55. Putovanje preko Novog Sada i Subotice sa usputnim pauzama radi odmora.

2. dan (23.10.2021.) …BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u ranim jutarnjim satima. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trg Heroja, Andraši bulevar, Baletski institut, Opera, Ruzveltov trg, Lančani most, Ribarski bastion i Crkva Matije Korvina, kraljevski dvorac. Kraće slobodno vreme u Budimu. Odlazak na Citadelu. Povratak do centra grada – ulica Vaci. Slobodno vreme. Kraća vožnja do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim satima mogućnost fakultativne vožnje brodom Dunavom, u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.

3. dan (24.10.2021.) BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA – BEOGRAD – POŽAREVAC

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme u centru grada do polaska za Srbiju. Mogućnost fakutlativnog izleta za Sent Andreju. Po dolasku u Sent Andreju obilazak grada: Trg Vuka Karadžića, rodna kuća Jakova Ignjatovića, Požarevačka i Beogradska crkva, krst Cara Lazara, trgovački krst na istoimenom trgu, Trg Cara Lazara. U dogovoreno vreme u povratak u Budimpeštu. Odlazak do jednog od tržnih centara ili sloobodno vreme. U dogovoreno vreme u popodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja preko Subotice i Novog Sada sa pauzama po potrebi. Dolazak u Beograd i Požarevac na mesto polaska u kasnim večernjim satima/noćnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

CENA ARANŽMANA 69€ PO OSOBI

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Smeštaj u hotelu Millennium 3* u Budimpešti, u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama (standardno opremljene u skladu sa lokalnom kategorizacijom – usluga na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje)
 • Obilazak Budimpešte u pratnji lokalnog vodiča
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
 • Troškovi organizacije

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Fakulativne izlete
 • Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje. Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav osiguranje.
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu – 25€
 • U pratnji dve odrasle osobe, dete do 10 godina ima popust 10€
 • Doplata za polaske: 
 • iz Kragujevca (Tržni centar Roda- 21:30) : 10€ (minimum 10 putnika)
 • Doplata za  polazak iz Velike Plane (Parking kod bioskopa – 22:15): 5€ (minimum 10 putnika)

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • Sent Andreja – 15€ (autobuski prevoz, usluge vodiča)
 • Vožnja brodom Dunavom – 15€ (vožnja brodom)
  Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 osoba

Program je rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA ARRIVA LITAS DOO POŽAREVAC,

Licenca 71/2021, Kategorija A, od 16.08.2021.

Program broj 2 od 04.10.2021.

 

Hotel Millenium 3* (ex Tulip Inn) – se nalazi u blizini metro stanice Nagyvarad Ter. Do centra grada se metroom stiže za manje od 10 minuta. Svaka soba ima kupatilo, telefon, SAT TV, mini bar, internet pristup i klima uređaj. Više informacija na www.hunguesthotels.hu/en/hotel/budapest/hunguest_hotel_millennium

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (22.10.2021.) – POŽAREVAC – BEOGRAD…

Polazak iz Požarevca sa dolaznog perona autobuske stanice u 23:00, iz Beograda sa parkinga muzeja 25. maj (Kuća cveća) U 23:55. Putovanje preko Novog Sada i Subotice sa usputnim pauzama radi odmora.

2. dan (23.10.2021.) …BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u ranim jutarnjim satima. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trg Heroja, Andraši bulevar, Baletski institut, Opera, Ruzveltov trg, Lančani most, Ribarski bastion i Crkva Matije Korvina, kraljevski dvorac. Kraće slobodno vreme u Budimu. Odlazak na Citadelu. Povratak do centra grada – ulica Vaci. Slobodno vreme. Kraća vožnja do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim satima mogućnost fakultativne vožnje brodom Dunavom, u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.

3. dan (24.10.2021.) BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA – BEOGRAD – POŽAREVAC

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme u centru grada do polaska za Srbiju. Mogućnost fakutlativnog izleta za Sent Andreju. Po dolasku u Sent Andreju obilazak grada: Trg Vuka Karadžića, rodna kuća Jakova Ignjatovića, Požarevačka i Beogradska crkva, krst Cara Lazara, trgovački krst na istoimenom trgu, Trg Cara Lazara. U dogovoreno vreme u povratak u Budimpeštu. Odlazak do jednog od tržnih centara ili sloobodno vreme. U dogovoreno vreme u popodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja preko Subotice i Novog Sada sa pauzama po potrebi. Dolazak u Beograd i Požarevac na mesto polaska u kasnim večernjim satima/noćnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID19

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

Napomena:

 1. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.
 2. Za ulazak u diskoteke i noćne klubove potrebna je potvrda o vakcinaciji.

Napomena: ovo su trenutne važeće mere na dan formiranja programa. Za sve promene i nove informacije informišite se u agenciji.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka posle 14h, a napušta se poslednjeg dana boravka do 09h po lokalnom vremenu.
 • Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici turizamarriva.rs.
 • Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta. Slike koje se nalaze u katalogu i na sajtu su primer smeštajnog objekta. Smeštaj ne mora biti identičan kao na slici ali je u istoj kategorizaciji kao prikazani.
 • Svaka soba ima tuš/WC. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu  biti pomoćni. Dimenzije i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa ili fotelja na razvlačenje i manjih je dimenzija od standardnog ležaja. Hotel ima restoran, usluga je uglavnom kontinentalni švedski sto (ukoliko to nije drugačije navedeno).
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, TV, klima uređaj…).
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao, vašeg uređaja i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

 

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 • Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u evrima po osobi, plativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak u ratama do 20.12.2021. god.:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 20.12.2021. god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

 

Slični/preporučeni aranžmani