O nama

Turistička agencija Arriva Litas posluje u sastavu istoimenog preduzeća sa tradicijom dugom preko šest decenija. Arriva Litas je preduzeće registrovano za prevoz putnika u linijskom i turističkom autobuskom saobraćaju. U postupku privatizacije krajem 2006. godine, tada društveno preduzeće Litas, postaje deo multinacionalne kompanije Veolia Transport čije se sedište nalazi u Parizu.

Turistička agencija nastavlja svoju delatnost u okviru nove firme Arriva Litas a.d. Požarevac organizacijski u ograncima – poslovnici Požarevac i u Beogradu od 01.03.2011. godine.

Poslovnice:

Beograd – Kneza Miloša 85 (011 362-1344), Požarevac – Moše Pijade 9 (012 513-507)

Osnovne delatnosti turističke agencije su:

  • Organizacija đačkih ekskurzija u zemlji i inostranstvu
  • Letovanja i zimovanja
  • Grupna putovanja u zemlji i inostranstvu
  • Individualni turistički aranžmani
  • Iznajmljivanje turističkih autobusa

Turistička agencija Arriva Litas je članica YUTA-e i poseduje licencu : OTP 71/2021  kategorije A od 16.08.2021. godine.