Agencija

Turistička Agencija Arriva Litas

Turistička agencija Arriva Litas posluje u sastavu istoimenog preduzeća sa tradicijom dugom preko šest decenija. Arriva Litas je preduzeće registrovano za prevoz putnika u linijskom i turističkom autobuskom saobraćaju. U postupku privatizacije krajem 2006. godine, tada društveno preduzeće Litas, postaje deo multinacionalne kompanije Arriva čije se sedište nalazi u Velikoj Britaniji.

Turistička agencija nastavlja svoju delatnost u okviru nove firme Arriva Litas d.o.o. Požarevac organizacijski u ograncima – poslovnicama Požarevac i Veliko Gradište, a u Beogradu od 01.03.2011. godine.

Osnovne delatnosti turističke agencije su:

  • Organizacija đačkih ekskurzija u zemlji i inostranstvu
  • Letovanja i zimovanja
  • Grupna putovanja u zemlji i inostranstvu
  • Individualni turistički aranžmani
  • Iznajmljivanje turističkih autobusa

Turistička agencija Arriva Litas je članica YUTA-e i poseduje licencu : OTP 71/2021, kategorija A – od 16.08.2021. godine.

 

Turistička Agencija Arriva Poslovnica Požarevac

Adresa poslovnice turističke agencije: Moše Pijade 9
12000 Požarevac
(+381)12 513-507, (+381)12 525-771
E-mail: turizampo@arriva.rs

 

Turistička Agencija Arriva Poslovnica Beograd

Adresa poslovnice turističke agencije: Kneza Miloša 85
11000 Beograd
(+381)11 362-1344, (+381)11 268-1134
E-mail: turizambg@arriva.rs